Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 7 januari 2015

Vård & omsorg stabiliserar i oroliga tider

I en orolig samtid i världen kan vård & omsorg vara en stabiliserande god kraft.

De som arbetar med att ge omvårdnad och sjukvård är människor som representerar en mångfald av kulturer och länder med det gemensamma intresset i att ta hand om andra oavsett bakgrund och tillhörighet.

På det sättet representerar vård & omsorg en plattform i världen som kontinuerligt levererar oavsett vad som händer.

Detta är något som kan skänka oss tankar och känslor av trygghet och stabilitet i en i annars orolig tid.

Kontinuitet.

Vård & omsorg är ett föredöme på många sätt. Speciellt de som arbetar där. De. Vi.  Är förebilder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar