Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

fredag 27 februari 2015

Det finns hjälp och stöd att få

När Din grupp och individerna i den behöver stöd och hjälp i att hitta nya sätt att tänka och fungera i sina yrkesroller som får dem att må bra, då får Du gärna kontakta mig för en dialog om insats. Det kommer att göra skillnad.
http://www.johanberger.com

Trevlig helg!

torsdag 26 februari 2015

Har Du tappat fart och är lite ledsen?

Du känner Dig lite vemodig och undrar vart Du är på väg?
Det kan tyda på att Du är helt frisk och sund!

I ett allt högre tempo i vårt arbetsliv och livet i stort kan vi inte alltid vara inriktade på prestation.
Kanske är det Ditt inre som just nu berättar för Dig att Du behöver lite mer tid för eftertanke och reflektion.

Den existensiella dimensionen i våra liv tar aldrig paus. Den finns där bredvis oss hela tiden och är nödvändig. Ibland gör den sig bara lite mer påmind.

Så om det känns som om det regnar just nu. Det är helt ok. Låt det också få plats.

onsdag 25 februari 2015

Insikter under pågående studier

Tack högskolan väst!

Det är som man säger kunskap ger makt.
Tyvärr ger det även lite känslor av maktlöshet.

Just nu läser jag kursen ledarskap medarbetarskap och hälsa på högskolan väst.
Systemteori, organisationsteori, målstyrning i hälsoarbete och konsekvenser m.m

Det är spännande och nyttigt att kunna sätta ord på och koppla ihop ett arbetslivs erfarenheter
med teoretiska verktyg.

Men jag känner också en frustration när jag ser att gamla och traditionella organisationsstrukturer lever kvar och där innovativa idéer hos ledare och medarbetare många gånger inte får stöd ute i verksamheterna med kompetensflykt som konsekvens. Vilket resursslöseri.

Just nu är jag alltså sugen på att börja arbeta mer med verksamhetsutveckling som ett komplement till
grupp och individutveckling.

Hej kära drömkund och mardrömskund

Mina kommande beställares namn kommer från och med nu att vara en kvalitetsindikator för att de är eller försöker vara; salutogena, transformativa, hälsobefrämjande, och moderna organisationer med värdegrunder och synsätt som tar tillvara på och utvecklar resurserna hos medarbetare och ledare!

Det garanterar jag för jag kommer inte att ta uppdrag för några diktaturer!

Jag kvalitetssäkrar alltså härmed mina beställare och jag kan varmt rekommendera Dig att söka arbete hos dem. Det gäller alla nu namngivna beställare på mina sajter.

De är mina drömkunder.

Jag har ju i tidigare inlägg beskrivit en hel del om vad mina tjänster innebär för Dig som beställare och kund. Vad jag står för, representerar i mitt varumärke och vad Du kan förvänta Dig när jag kommer till Er på uppdraget.

Det utforskandet och den retoriken i bl.a den här bloggen har hjälpt Dig som beställare att besluta om mina tjänster harmonierar med Er organisations värderingar och det har också hjälpt inte minst mig själv i att förtydliga vad jag erbjuder och inte erbjuder.

Ibland har det tyvärr uppstått en konflikt inom mig när jag mot bättre vetande accepterat ett uppdrag som jag tidigt insett bara är ett sätt att helt enkelt få tyst på personalen och ett sätt för mig att tjäna pengar. Lite som "kom hit berätta för personalen att de ska veta hut, de är så besvärliga, så får du en slant!" En mardrömskund.

Då har jag känt mig som en hemlig agent i fiendeläger. Med en dold agenda att försöka bygga upp personalens självkänsla mot en diktatur! Ett samarbete där ingen part får sina behov uppfyllda.

Men jag ska inte ta sådana uppdrag mer. Om beställaren inte har ett salutogent, transformativt, och hälsobefrämjande tänkande i synen på ledarskap och medarbetarskap redan från början är det ingen idé.

Jag har insett något viktigt som också egentligen är självklart;

Jag ska själv välja. Inte bara bli vald. Ett dåligt uppdrag är inte värt allt guld i världen.
Antingen fattar uppdragsgivaren vad som behövs eller vill anstränga sig för att förstå. Eller inte.

Jag har lärt mig identifiera kunden jag vill ha och den jag absolut inte vill ha.

Om ovanstående innebär fler eller färre kunder framåt återstår att se. Mycket spännande!

Är Du en drömkund?

Välkommen att höra av Dig!
http://www.johanberger.com
tisdag 24 februari 2015

En ny tid. En tid för salutogent ledarskap

Hur ser dagens människor och anställda inom vård & omsorg på sina arbeten?
Vad motiverar och möjliggör att deras arbetsinsats kan bli så bra som möjligt?

Framförallt, om vi vill vara trovärdiga i strävan att utveckla ett arbetssätt som främjar hälsa och behåller kompetens inom organisationen då behöver vi ett mer salutogent synsätt och ledarskap även i praktiken inte bara på pappret.

Läs mer om salutogent ledarskap på etikportalen.se
http://www.etikportalen.se/9-uncategorised/35-professionals.html?showall=&start=1

Hotellnätter

”Med mer uppdrag och resande kommer också hotellnätterna. Lite ensamt, lite overkligt som ett ingenmansland.”
Med mer uppdrag kommer mer resande och hotellnätter. Lite ensamt, lite främmande som ett ingenmansland.

måndag 23 februari 2015

Individuell planeringsdag

Med medveten tanke på fokus och med en timbaserad dagordning kan en planeringsdag på tu man hand med sig själv bli väldigt produktiv. Ibland har jag planeringsdag flera gånger i veckan.

Skillnaden mot en planeringsdag i grupp är främst avsaknaden av oväntad och innovativ input. Och möjligheten  att bli både utmanad och stöttad i tankegångarna. Det får kompenseras med lustfyllda mål och en nästan total avsaknad av handbroms i fritt tänkande. Dessutom kan "att göra listan" inte utsättas för granskning, det går att revidera den utan att bli ifrågasatt och prioriteringsordningen kan vara dynamisk.

Resultaten kan sedan inte heller skyllas på någon annan än mig själv. Ej heller kan någon annan ta åt sig äran för de goda resultaten:-)Knyt kontakt med Johan Berger på LinkedIn

För Dig som är verksam inom vård & omsorg eller hälso-och sjukvård och vill få kontakt via
LinkedIn,  Du är välkommen att ansluta till mitt nätverk!

https://se.linkedin.com/in/johanbergercoach

söndag 22 februari 2015

Bok och text söker läsare och förlag för utgivning

Därute finns Du som vill läsa om hur en coach inom vård & omsorg arbetar. Och berättelsen om hur medarbetaren inom vården gjorde sitt lågstatusjobb till en framgångssaga och en hårdvaluta. Du visste bara inte om att Du ville läsa om det. Tills nu...

Därute finns också Du som vill förlägga, ge ut, tjäna pengar och förundras över intresset i att läsa om ovanstående. Du visste bara inte om det. Tills nu...

http://johanbergerbokochtext.blogspot.com hittar Du valda delar ur min produktion som jag lägger ut vartefter och som jag hoppas ska väcka intresse:-)

Rupture i grupp och individutveckling

I min roll som coach i grupp och individutveckling är jag nischad inom vård & omsorg. Med min mångåriga bakgrund i medarbetarperspektivet inom vård & omsorg är det en stor fördel nu i min roll som ledare när det gäller att skapa trovärdighet, trygghet och allianser som en plattform för att arbeta vidare med en positiv förändring.

Men min bakgrund är också en utgångspunkt för ett spännande fenomen som ofta uppkommer för mig speciellt i mötet med ny personal och nya grupper; alliansbrottet dvs en "Rupture."

Identifikationen och utbytet av bekräftelse är i sessionen total inledningsvis. Jag och gruppen möts i igenkännandet av gemensamt språk, kultur och normer. Förståelse, samsyn och efterliknande är starka faktorer som skapar trygghet.

Det bjuder in till att släppa kontroll och skapar tillit hos gruppen och hos mig själv som coach.

Tidigt i sessionen upptäcker dock gruppen att mitt syfte är att utmana det normativa i gruppen och/eller hos individen / medarbetaren. Ett alliansbrott, en rupture uppstår!

Det som händer då är att gruppen antingen accepterar helt, delvis eller gör totalt motstånd beroende på i vilken grad gruppen är redo eller har ett konsensus till önskad förändring.
Mitt ansvar är då att bjuda in gruppen att vi tillsammans tar ansvar över att"reparera" vår allians. Genom att jag är transparent med mitt syfte hittar vi ett gemensamt mål. Det kan ta längre tid men lika ofta går det förvånansvärt snabbt.
Det är där i den kritiska punkten, i avbrottet som deltagaren börjar bygga sin nya relation till sig själv och till gruppen och till mig. Här startar den spännande fördjupningen.

Både för mig och gruppen kan det inledningsvis kännas svårt. Det kan göra lite ont och det kan upplevas som att vi gör fel och ändå samtidigt känns det så rätt, här blir det motståndet mer eller mindre. Ibland kan det också ta uttryck i eufori och starka glädjekänslor. Eller affekt.

Alliansbrottet kan stärka alliansen om reparationen är god och genomförd med engagemang. Stark relationell värme uppstår i rummet.

Inte sällan startar här också det som senare under session kan bli till ett genombrott. Tex. att gruppens medlemmar ser varandra med nya ögon eller att, individen sätter nya ord på behov och får acceptans och bekräftelse i detta av kollegor. Då uppstår kvalitativ (upplevd) förändring.

För att sätta ord på egenskaper hos en bra coach i det här ömtåliga arbetet vill jag säga respektfullhet, accepterande, varmt intresserad, genuin och sann, bekräftande.

När alliansen har reparerats och blivit ännu starkare är det fantastiskt. Det är psykologi. Det är inte magi. Men det känns magiskt.


fredag 20 februari 2015

Utvärderingar är feedback i realtidSom verktyg är utvärderingar underskattat.
Speciellt om man som jag arbetar med interagerande metoder. Här får deltagaren återkoppla till vad som berörde och vad som inte gjorde det. Under hela sessionen har vi en dialog och den avslutas genom möjlighet att sätta sammanfattande ord på intrycken.

Generellt brukar man ju säga att utvärderingar ska bjuda in till korta enkla omdömen.
Men jag kan se ett behov av att få dela med sig mer fylligt och reflekterande.

En annan sak är också att intryck kan behöva smältas för att sedan få fler nyanser. En utvärdering 1 dag senare kan se annorlunda ut.

Men jäklar vad roligt och spännande det är att få feedback även på papper i realtid!

torsdag 19 februari 2015

De små detaljerna och de stora konsekvenserna

Tänk så spännande och intressant det är med våra val och de konsekvenser de får. Ett till synes vardagligt val i jobbet eller in en relation. En delad tanke eller ett ord uttalat i välmening eller affekt.

Eller en tystnad när det gällde. Ett beslut som togs. I backspegeln ser vi att det förändrade allt. Det var det bästa vi kunde gjort och det blev bra. Eller vi skulle stannat upp och tänkt ett varv till.

Det är de små detaljerna i vår lilla vardag som blir till hörnstenar i vårt stora liv och  konsekvenser vi sedan får sammanfatta. Det blir till vår historia och vårt bagage.

onsdag 18 februari 2015

Ännu en dag på jobbet


Mina arbetsdagar är fyllda av grupp och individutveckling, bekräftelse, känslor, glädje, genombrott, positiv förändring, reflektion, ny kunskap, goda relationer, insikter och framtidstro.

Hyfsat jobb:-)

måndag 16 februari 2015

Ekerö here we come!

Imorgon bitti blir det avfärd till Ekebyhovs slott för uppdragsgivaren Ekerö Kommun!
Spännande och roligt:-)

"Jag vill inte att ni ska vara delaktiga i mina föreläsningar. Det är ni som är föreläsningen."

Boka Er plats till "Min bästa dag på jobbet" på sagateatern!


              Föreläsningen ”Min bästa dag på jobbet”
med Johan Berger på Sagateatern i Linköping

                              7 Maj 2015, kl. 09-12


 Föreläsningen "Min bästa dag på jobbet" på Sagateatern och Huddinge konferenscenter i Stockholm

 Vårens häftigaste energikick för medarbetare inom vård & omsorg finns nu att boka för Er organisation!

"Min bästa dag på jobbet” med Johan Berger är en rolig, känslostark och yrkesstärkande inspirationsföreläsning som talar till både hjärta och tanke för medarbetare inom vård & omsorg på tema medarbetarskap. (Kaffe/Te och smörgås i pausen ingår i priset för deltagarna)


"Tillsammans med Johan utforskar deltagarna hur den bästa dagen på jobbet inom vård & omsorg såg ut. Vi gör en resa bakåt. Vi minns och delar med oss, för att sedan resa framåt. Kan det vara så att jag kan skapa fler "bästa dagar på jobbet" genom mitt eget agerande?"

Plats: Sagateatern ligger mitt i Linköping City på Borgmästaregatan 9, Datum: torsdagen den 7 maj 2015, Tid: kl. 09:00-12:00 OBS! insläpp kl. 08:45, Kaffe/Te och smörgås serveras i foajén under pausen. Ingår i priset för alla deltagare.

Bokning 
1-9 st. anmälda medarbetare= 300 kr/person exkl. moms
10 st. anmälda medarbetare = 2,000 kr exkl. moms
20 st. anmälda medarbetare = 3,000 kr exkl. moms
30 st. anmälda medarbetare = 3,850 kr exkl. moms
50 st. anmälda medarbetare = 4,900 kr exkl. moms

Beställaren faktureras med 30 dagars faktureringstid efter genomförd föreläsning.

Anmäl
antal personer, ange för och efternamn, enhet och Er fakturaadress till
johan@johanberger.com  Vid frågor kontakta Johan på 0708 44 95 97
Arr: Johan Berger.
(Sagateatern drivs av Linköpings Kommun och har en publikkapacitet på 200 personer. )

Varmt välkomna!
johanberger.com

lördag 14 februari 2015

fredag 13 februari 2015

Tänk om vi haft fel i vår omvärldsanalys?

Det har pratats mycket om svårigheterna att rekrytera till framtidens vård & omsorg.
Men tänk om vi haft fel i vår omvärldsanalys kring hur unga ska lockas att arbeta med människor...

Nu hävdar nämligen Stiftelsen för strategisk forskning att inom 20 år kommer femtiotre procent av dagens arbetstillfällen att vara borta. Oopps!Vartannat svenskt jobb alltså. Undantaget arbete med människor. Köbildning till vård & omsorg är då inte ett omöjligt scenario.

Det kan ju rita om hela kartan. Tänk om det i framtiden blir ett statusjobb att arbeta inom vård & omsorg?

Scenen är vår!

Jag har funderat mycket på vad som är min grej. Du vet det där: -vad är jag bäst på egentligen? Är jag något att ha? Kan jag erbjuda något? Göra skillnad? Vad är det i mina föreläsningar som jag säljer och representerar? Vad är det som driver mig?

Har en längre tid försökt sätta begripliga ord på det. Lättare sagt än gjort.
Men jag tror att jag gjorde det nyss i duschen. Hur kan man få gåshud i en varm dusch?

Så nu sitter jag här fortfarande halvt avtorkad och skriver till Dig medans jag har det i färskt känslominne. Så här vill jag sammafatta det...

Det är inte jag som berättar hur det är. Det är vi som pratar om hur vi vill ha det.
Det är inte jag som är stjärnan. Det är vi som är jävligt betydelsefulla.
Du är inte min spegel. Vi ser in i varandra.
Det räcker inte med att få höra min egen röst. Jag måste få höra Din.

Jag vill inte att Du ska vara delaktig i föreläsningen. Du är föreläsningen.

Scenen är vår!
Närvaro är ett val

Lika viktigt som att ha tydliga målbilder framåt för att få de resultat Du önskar i Ditt ledarskap är att ha närvaro i nuet.

Närvaro kräver fokus och det är egentligen ett val Du gör. Skjut allt annat åt sidan och lägg allt värde i den viktiga stunden, mötet, samtalet eller dragningen.

Närvaro hos ledare är en egenskap som ligger allra högst upp i topp i många medarbetarundersökningar.

trevlig helg!

torsdag 12 februari 2015

Kärlek är tjockare än blod

Både i forskning och i upplevda sammanhang är det mellanmänskliga förhållandets betydelse för de resultat vi får något centralt. Det viktiga här är förtroendet, tilliten och hur vi upplever att vi får feedback och känner trygghet, ja kanske till och med att kunna få kärlek och omtanke i våra relationer.

Det här gäller ju på arbetsplatser mellan kollegor och medarbetare. Mellan chef och medarbetare. Och i mötet mellan chefen och chefens chef.

Andra exempel kan vara att förtroende och engagemang och relation ibland kan vara viktigare än annan kompetens i mötet mellan coach och klient samt mellan terapeut och klient för bra resultat och positiv förändring.

Och detta med upplevd kvalitet gäller ju även i familjer och parförhållande inte minst.
Inget säger tex att ursprungsfamiljen nödvändigtvis automatiskt behöver vara bra för en människa om relationen där inte kan möta de individuella behoven.

Så nästa gång du möter någon som säger att "blod är tjockare än vatten."

Tänk på att "kärlek är tjockare än blod."

onsdag 11 februari 2015

Omdömen från konferensen Chef-LSS Boende

Det är bara att försöka leva som man lär. Det vill säga att jag vågar ta emot och tro på den positiva feedbacken från min workshop på konferensen Chef LSS-Boende i förra veckan!
-------------------------
"Gällande din medverkan som workshopledare så har deltagarna på en skala 1-6 där 6 är bästa betyg, gett dig nedanstående omdömen:

Innehåll: 4,57
Framförande: 4,86

Jag hoppas att du är nöjd med din medverkan då detta är väldigt goda omdömen, ett av det bästa på hela konferensen. "
Återigen, stort tack för din medverkan!
Katja Kardeskog, projektledare Conductive
----------------------------
 
Tack själv Katja för en grymt rolig och mycket bra arrangerad konferens!
Kram till Dig och Conductive och alla fina deltagare:-)

Hur många individrelationer finns det på Ditt jobb?

Som chef i första linjen med operativt ansvar tex verksamhetschef, enhetschef, gruppledare eller samordnare så vet Du att relationell problemlösning är en del av vardagen.
Att antalet relationer ökar ju fler personer som finns i arbetsgruppen är ju självklart.

Men Du kanske är frustrerad över varför så himla mycket tid går åt till just konflikthantering, känslor m.m i Din chefsroll?

Här är kanske förklaringen;

Enligt en forskningsstudie i gruppsykologiska aspekter av Kephart (1950) har en arbetsgrupp med 2 medlemmar 1 st individrelation. Ok.

Men en arbetsgrupp på 30 medlemmar har 435 st individrelationer!! Woops!

Det är därför relationella problem tar så mycket plats i Din vardag.
Var nu mild mot Dig själv. Det är naturens lag Du har att hantera i Din vardag:-)

måndag 9 februari 2015

Dyader - den lilla fungerande

Det sägs ju att storleken inte har betydelse:-)
Men storleken på Din/Dina grupper påverkar rent konkret resultaten genom det som kallas gruppsykologi.

Kurt Lewin är den tysk-amerikanske socialpsykolog som lyft fram tesen att många gruppers omedvetna strävan är att minimera gruppen i antal, smågrupper-Dyader. Och  kanske är den lite större gruppen en omöjlighet i sig? Det kanske Du märker inte minst på alla "subgrupper" som finns i den stora, alla konflikter särintressen och värderingsklyftor är återkommande teman. Svåra att lösa i storgrupp eller hur?

Visste Du förresten att inom viss psykologi startar gruppen vid två personer och slutar vid 30 personer.

Hur stora är Dina grupper?

söndag 8 februari 2015

Hälsa och ledarskap

Kravfyllda sociala och relationella miljöer med ledarskapsansvar ökar belastningen på vår fysik.

Kanske börjar vi slarva med att ta hand om oss när prioriteringarna handlar mer om andras välbefinnande och kanske missar vi också återhämtningsstrategier?

Hur ser Din planering ut kommande vecka för Din fysiska hälsa?

Här får Du några förslag av mig oavsett om det med all säkerhet är saker Du redan känner till
behöver Du kanske en påminnelse...

Ljuset är viktigt- promenader dagtid korta eller långa
Sömnhygien - Gå och lägg Dig! Gärna i tid:-) eller powernaps dagtid
Bada och plaska i badkaret
Beröring och närhet - med nära och kära och kollegor
Kost - lägg tid på att planera lunchen  - var, vad hur och när
Ledighet - planera in nästa ledighet i god tid - långt innan du måste ta den
Kom ihåg att andas lugnt och fokuserat - när vi möter krav varje dag andas vi ofta på ett kort och snabbt sätt som skapar stress i vardagen - stress varje dag är ju inte lika med god hälsa

fredag 6 februari 2015

Gåshud

Plötsligt händer det. Det går inte att planera in. Men det går att sträva mot det. 

Bildresultat för gåshud

Det kan hända under ett samtal eller i en gruppsession, en utbildning eller under en föreläsning.
Det händer inte alltid och det är därför vi märker det.

Man kan nästa känna, ana det i luften. Hur det liksom vibrerar till.

Någon delar med sig eller sätter ord på något nytt. En tanke eller känsla. På ytan är det ett skratt, en tår, ett uppehåll eller en plötslig tystnad. Där inuti, starkt och förlösande.

Ett genombrott. En insikt. Ett aha.

En känsla som saknats och återfunnits. Kanske en självkänsla? Utforskandet har gett resultat. Det är mänsklig magi.

Då får vi det. Gåshud.

Det här måste vara det roligaste jag gjort!

Att i rollen som coach föreläsare och handledare få förtroendet och förmånen att tillsammans med Er, ledare och medarbetare inom vård & omsorg utforska positiv förändring. Ja, det är helt enkelt det roligaste jag någonsin gjort.

Och då menar jag alla kategorier. Det känns så lättsamt även när det är svårt och tungt.
Och tro mig jag har varit med om en del speciella grejer genom åren:-)

Har Du också haft ett jobb som inte känns som ett jobb? Hur kan Du hitta till ett sånt läge igen eller för första gången?


Trevlig helg!

Nu kör vi "Coachande ledarskap i vård & omsorg" igen!

Fler vill gå utbildningen "Coachande ledarskap i vård & omsorg" så vi kör igen tisdag 5 maj 2015!

Vill Du som chef eller ledare inom vård & omsorg utveckla Din förmåga att få medarbetare att se sina egna lösningar och möjligheter i det vardagliga arbetet?


Tycker Du också att det låter spännande med inlärning genom ett interagerande, reflekterande och utforskande av Ditt ledarskap tillsammans med andra?


Anmäl Dig då till endagsutbildningen "Coachande ledarskap i vård & omsorg" den 5 maj 2015, med Johan Berger på mysiga Borensbergs Gästgivaregård i Östergötland.

Läs mer och anmäl Dig här!

Varmt välkomna

torsdag 5 februari 2015

Workshop och utbildning i dagarna två

Johan Berger coach föreläsare och handledare inom vård & omsorgs foto.Johan Berger coach föreläsare och handledare inom vård & omsorgs foto.Johan Berger coach föreläsare och handledare inom vård & omsorgs foto.Johan Berger coach föreläsare och handledare inom vård & omsorgs foto.

Tack kära deltagare på workshopen Coachande ledarskap inom LSS- metoder som ger effekt i Stockholm 4 februari! Tack också för förtroendet Conductive!

Och ett varmt tack till deltagarna på premiären av utbildningen "Coachande ledarskap i vård & omsorg i Borensberg 5 februari!

måndag 2 februari 2015

Utforskande och interagerande lärande vinner mark

Kanske är det för att akademiska gamla strukturer och gamla tankesätt luckras upp nu där ett utforskande, interagerande och reflekterande inlärningssystem vinner mark i forskning och debatt.

Kanske är det bra tajming.

Helt klart är att det känns bra att konstatera att jag använder den pedagogiken på det här sättet idag och har gjort sedan jag startade.

Roligt att få vara inne för en gång skull:-)

Utbildning är roligt när vi blir svettiga!

Denna vecka går i utbildningens tecken. Jag leder en Workshop i Stockholm under konferensen "Chef LSS-Boende - metoder som ger effekt"på onsdag. Sedan bär det av till Borensberg och mysiga Borensbergs Gästgivaregård då jag på torsdag leder  "Coachande ledarskap i vård & omsorg" under en heldag.

Visst är det jätteroligt att vara kursdeltagare under spännande och engagerande utbildning!
Att få anstränga sig,träna i övningar, svettas och utmana det mentala, sociala och intellektuella gymmet. Man blir uppfylld, tankfull och reflekterande och lite klokare. Och kanske blir vi lite trötta efteråt, och det är bra för då vet vi att det gett något. Precis som efter ett pass på ett gym med vikter, löpband och aerobics.

Och minst lika roligt är det att hålla i utbildningen. Att få förtroendet och förmånen att få vara en del av Er resa i ledarskapsutvecklingen. 
Så nu ser jag mycket fram emot att få träffa Er alla deltagare denna vecka under spännande sessioner!

Och Ni som vill anmäla Er till utbildning framåt i tiden...
håll utkik här och på min hemsida. Det kommer mer och det kommer att bli svettigt:-)