Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

torsdag 29 januari 2015

I vilket perspektiv brister det hos Er? Och i vilket är ni starkast?

Ingen organisation är perfekt. Allra tydligast blir det när policyfrågor ska kommuniceras, värdegrunder ska förankras eller när förändringar ska genomföras rakt igenom alla organisationsled.

Inga lätta grejer.

Och redan innan dammet har lagt sig kommer reaktionerna. Blir det tummen upp den här gången, eller tummen ner? Vad, vem eller vilka gör skillnaden?

Men, genom att se på organisationen ur olika perspektiv kan vi också hitta möjligheterna.

Perspektiv på organisationer

Det strukturella perspektivet- tex ledning, styrning
HR-perspektivet- Stödfunktioner förhållandet mellan organisationen och människan
Det politiska perspektivet-  tex intressekonflikter, koalitioner
Det symboliska perspektivet- tex värderingar, normer, symboler


I vilket av ovanstående perspektiv tror Du att det kommer att brista i Din organisation, vid nästa förändring? I vilket perspektiv finns lösningarna? Var är ni starkast?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar