Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 20 januari 2015

Personligt ledarskap utan organisatoriska begränsningar

Är det möjligt att utveckla ett individuellt ledarskap utan gränser som anställd?

Så länge Du håller Dig inom de yttersta punkterna för den kultur och de regler som råder inom din organisation, så finns det stora möjligheter för Dig att vara dynamisk i Din ledarroll.

Det viktiga är hålla ögat på arbetsgivarens mål. Om Du kan leverera det som önskas spelar det mindre roll vilken väg Du väljer att gå för att nå dem. Undvik krig. Förtydliga Din innovation och gör den förståbar för Dig själv och andra.

Om Du väljer en egen väg så kommer dock kritiken. Men, den kommer ju alltid ändå eller hur.

Det kan handla både om din utgångspunkt i relationerna till medarbetare, kollegor och administration.
När Du vill göra annorlunda.

Om Du tex arbetar i en hierarkisk organisation där titel och funktion betyder mer än faktisk duglighet får Du ta ställning till hur Du kan förändra utan konfrontation.

Om det behövs tydligare hierarki och funktionsbeskrivning får Du tänka mer på presentationen av hur en förändring kan se ut.

Vill Du förändra kommunikationskulturen behöver Du detaljera hur det kan gynna organisationen.

Så hur ser det önskade resultatet ut, och hur kan Du förena det med Ditt personliga ledarskap?

För att kunna arbeta som Du vill i ditt eget personliga ledarskap och ändå leverera de önskade resultaten behövs självinsikt och bollplank.
Det kan Du få bl.a genom utbildning, kurser och utvecklande samtal.
Kanske kan arbetsgivaren bekosta? Har Du frågat?

Visst, det är ju lättare för mig att säga som konsult i eget bolag. Men vem ska annars säga det;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar