Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

måndag 12 januari 2015

Lojalitet mot arbetsgivaren

Med relativt små medel kan en arbetsgivare stärka lojaliteten hos medarbetaren.

Ofta uppstår problemen i önskemål om förändrade schemaläggningar, lönebilder eller önskad fortbildning.
Det kan ju vara svårt att möta upp där. Men inte omöjligt. Att undvika reflexmässiga nej är centralt här.

Så för att undvika "Talk to the hand-känslan" kan arbetsgivaren eller beslutsfattande chef försöka att ta sig tiden att möta medarbetaren där det går att mötas.

Vad finns det för övriga möjligheter till positiv förändring?
Bara genom att lyssna, bekräfta och utforska behov och möjligheter för medarbetaren ökar lojaliteten gentemot organisationen. Håll dörren öppen alltså.

Kanske handlar det om en längre process för att komma till ett läge där bägge parter känner sig nöjda.
Huvudsaken är dock att bli lyssnad på under den resans gång.

Att bli coachad att själv som medarbetare  hitta egna lösningar inom befintlig organisation kan stärka självkänslan och därmed lojaliteten mot den som hjälpte till.

Det kan göra hela skillnaden för att slippa personalflykt av goda resurser och fin kompetens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar