Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 23 juli 2014

Ledare inom vård & omsorg bör ha varit medarbetare

Personligen tycker jag att ledare inom vård & omsorg bör ha en bakgrund som medarbetare.

Alternativt att det ingår en introduktion i praktiskt arbete i medarbetar-rollen för den som ska bli chef.
Alla som lär sig köra bil vet ju att vi lär oss bäst från grunden. Med både teori och praktik.

Men då och då möter jag ändå ledare som aldrig någonsin har arbetat "på golvet". Det är en mindre bra situation. Ibland med konsekvenser som onödiga konflikter och missförstånd i kommunikationen.
Vilket kostar både pengar och energi och i värsta fall leder till oönskad personalomsättning.
Strategiskt personalarbete kan ha svårt att få fäste i alla led om det inte finns en helhetssyn.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen som medarbetare i vård & omsorg borde vara ett måste för den som sedan ska leda personal i den dagliga arbetsnära verksamheten på enheterna.

Det finns ett moment 22 inbyggt i rekryteringen av ledare.
Kraven på högskolepoäng ligger som ett hinder för dugliga befintliga medarbetare som vill pröva sin ledarförmåga. Och de som pluggat länge på högskolan har kanske inte hunnit arbeta inom vård & omsorg.

Därmed inte sagt att jobbet blir en dans på rosor för att medarbetarperspektivet finns med.
Men det kan bidra till en smidigare organisation och bättre nattsömn för många chefer.

Jag önskar att rekryterare inom HR tittar mer på detta inom en snar framtid.
Det verkar vara förbisett vid vissa tjänste tillsättningar.

Folk dör här

Ett boktips

Journalisten Thord Eriksson skriver i sin bok "Folk dör här" om sin pappa, två äldreboenden och välfärdens framtid.

måndag 21 juli 2014

Allt kan inte få plats samtidigt

Relativt ofta när jag har samtal med ledare kommer frågan upp:

"Hur ska jag få plats och tillräcklig energi för ett krävande chefsjobb, familj, relation, hushållsarbete och träning i mitt liv samtidigt? Jag vill hitta en balans..."

Jag brukar säga att jag inte vet hur De skulle kunna få plats med allt. Vem kan få det?

Inte vidare hjälpsamt av mig eller hur?

Men sanningen är att ekvationen faktiskt inte går ihop. I varje fall inte samtidigt.
Det handlar om prioriteringar.

Men vad jag kan göra är att svara med en viktig motfråga:

Vad behöver Du prioritera upp respektive ner, just nu i Ditt liv?

söndag 20 juli 2014

Från skitjobb till toppjobb-Att arbeta och utvecklas som personlig assistent


"Från skitjobb till toppjobb- Att arbeta och utvecklas som personlig assistent"
är en utbildning/föreläsning alla personliga assistenter borde få gå på!

Foto

En personlig assistent arbetar väldigt nära sin brukare/kund.
Förmånen att få vara ett nära stöd åt annan människa är givande, men det kan också vara svårt.

Bilden av oss själva och den vi ska vara ett stöd för utvecklas, förändras och speglas över tid.
Vissa perioder kan yrket vara en stor utmaning.
Det går att själv påverka och styra utvecklingen i arbetsnära relationer.
Men vi behöver veta hur vi ska göra det!
 
Läs mer om "Från skitjobb till toppjobb"
 

Min framgångsresa var att resa genom att stanna kvar

 
 
Året var 2009. En man mitt i livet med låg självkänsla.
Jag hade jobbat inom vård & omsorg i 30 år.

Känslan av misslyckande var genomsyrande. Fullständigt kvävande.
Vad har jag egentligen åstadkommit yrkesmässigt?

Många av vännerna är arkitekter, jurister, chefer..
De flesta har gått på universitetet.
Men jag jobbar i vård & omsorg med låg lön utan större möjlighet till löneförhöjning.
Statusen att arbeta inom vård & omsorg är inte hög.

Och inte lär den bli högre av att man som personal lyfter fram arbetet på det sättet heller.
Bara gnäll, negationer och självömkan alltså.

Svårt jobba att hjälpa andra om man själv känner sig hjälplös.

Och en hel del kollegor kände likadant. Och det signalerar man på jobbet. Inte bra.

Inte konstigt att det blir lite negativt i personalgrupper om folk känner som jag gjorde då!

Jag var en hårsmån från att sluta jobba inom vård & omsorg.

Jag hade drömmar om att kunna unna mig själv och familjen mer.
Få respekt och erkännande.
Att kunna ha roligt på jobbet.
Tjäna pengar.

Men så plötsligt en dag...

en kollega föreslog att jag (om jag nu var så missnöjd) skulle börja arbeta för att personal skulle fungera och trivas bättre inom vård & omsorg. Lära ut effektivt erfarenhetsbaserat ledarskap och positivt medarbetarskap. Göra skillnad. Skapa förändring.

Först slog jag ifrån mig. Skulle jag? Kunde hon se igenom filtret av missnöje hos mig? Kunde jag ta till mig reflektionen?
Tydligen kunde jag det. Tack så mycket för coachningen kära kollega!

Ja vi behöver bli sedda av någon som ser vårt bästa jag.
Någon som ger oss nya perspektiv. Så att vi kan omdefiniera oss själva när det behövs. Vi kan våga om vi får stöd.

I mitt fall så insåg jag att mina känslor av misslyckande var vägen till framgång.
Jag gjorde om det dåliga till erfarenheter och kunskap till en lust att göra skillnad.
Startade mitt företag med coaching, föreläsningar och handledning.

Resten är historia som det heter.

Det märkliga är att den här resan som var att stanna kvar i vård & omsorg, nu ser ut att ta mig till mina drömmars mål, med möjligheter, frihet, oberoende och en himla rolig vardag på jobbet!
Och det genom att knyta an och omformulera.

Om/när Du tvivlar på Ditt jobb. Hur skulle Du kunna knyta an och omformulera Din situation?

fredag 18 juli 2014

Motivation kommer inte av sig självt

Många gånger tycker jag att motivationen kommer när jag sätter igång.
Lika många gånger har jag ändå suttit och väntat på den.

Tänk att det är den lilla stunden då det tar emot som ofta hindrar mitt flow.

Kan det vara så att skillnaden mellan  framgång och inte, är att faktiskt börja.

Hur är det för Dig?

Ord kan orsaka allergi eller energi

Så här på fredagen vill jag skicka med Dig lite eftertanke och verktyg till att odla kulturer som ger växtkraft i Din organisation.

När vi pratar med vår omgivning såsom tex. kollegor, medarbetare eller chefens chef är det som vi alla vet viktigt hur vi lägger orden och formulerar oss.

Trots det väljer vi ofta automatiska formuleringar som ger mindre bra resultat. Speciellt när vi är lite pressade och stressade.

Därför vill jag ge Dig tre exempel på hur Du kan förändra ord som ofta ger allergiska reaktioner hos människor. Ord som istället kan ge energi.

Väldigt ofta kan den stora skillnaden i mottagande vara att som ledare formulera om ett direktiv till en öppen fråga:1. Nu ska vi vara positiva!

En mening som ensamt betyder just ingenting. Och att många blir provocerade och får en allergisk försvarsreaktion av orden beror troligen på att det gått inflation i begreppet. Ändå vet vi ju alla vad vi menar. Vi vill ha en förändring till något bättre. Att vi behöver släppa det gamla.

Prova här istället: Hur kan vi skapa en Positiv förändring?

Då kan Ni prata om vad den förändringen skulle kunna innebära och vad alla tillsammans kan göra för att åstadkomma den. Det kan ge energi i ett annars stillastående läge.

2. Ni måste alla ta ansvar!

Det är som när mamma och pappa sa till oss att städa rummet. Inget som lockar direkt.
Vi är olika. Och är olika motiverade som människor till olika saker och handlingar.


Prova istället ett coachande förhållningssätt: Vem tycker att vad är roligt just här hos oss på jobbet?

Då kan rätt uppgift lättare hamna hos rätt person.
Alla kanske inte måste göra allt.

3. Jag är besviken på Er.

Har aldrig fungerat motiverande.

Även om Du faktiskt är besviken är det en bättre idè att beskriva det som:

Prova istället: Vilka förväntningar har vi på varandra. Mina förväntningar är...

Det skapar interaktion och en spännande kommunikation i hela Din grupp!

torsdag 17 juli 2014

Rapport från ett varmt och svettigt vård-Sverige

Ur loggboken Torsdag  juli, år 2014. 27 grader varmt, Kapten JB

Står på bryggan på M/S vård &  omsorg och spanar ut över ett varmt och svettigt vård Sverige.

Foto: Värmebölja på böljan blå

Svettigt, för de timvikarier som sliter medan de flesta andra har semester.

Visste Du att många timanställda arbetar året runt utan semester?

Och angående arbetstid så hör vi att Karlskrona Kommun har sparkat 8 fast anställda medarbetare inom ett äldreboende som fuskat med arbetstiden, då de satt i system att komma sent och gått tidigt.

Inte ok. Här kunde De ha tagit upp önskemål om ett flexsystem. No excuses.

Rapporter som inte kommer fram i media är dock att personal ofta får både jobba över och täcka upp när det inte finns sjukvikarier på kort varsel. Det sliter en hel del.

Inte heller står det i media om slutkörda ledare som inte vet hur de ska orka.
Men gör det ändå. Imponerande minst sagt.

I Sverige är vi inte vana vid varmt väder.
Men vi är vana vid ett varmt klimat på arbetsplatser.
Det är det vi ska fortsätta bygga på.
När det blir lite mer som vanligt igen.

För hösten kommer snart.
Med skitväder för det mesta och för det mesta varma organisationer.

/kapten JB

onsdag 16 juli 2014

Inom kort kommer jag att starta en så kallad vlogg.
Det vill säga en videodagbok på Youtube.

Håll utkik.

Ay Ay kaptener på M/S Vård & omsorg!

Organisationer är liksom garage och förråd fyllda av gömda skatter

Vi kan läsa i tidningar att våra garage, förråd, källare och vindar hemmavid är ofta välfyllda.
Saker värda en hel del pengar ligger gömda och glömda till ingen nytta.

Genom att lyfta fram sakerna och undersöka deras värde för att sedan matcha med andras behov kommer de till nytta för någon som letat efter just den saken eller verktyget.
Och det finns inte bara en nytta utan också ett ekonomiskt värde i att göra en inventering av allt outnyttjat.

Likadant tycker jag ibland att det är med organisationer och personal på arbetsplatser.

Kunskaper som inte kommer fram. Ofta för att vi inte tittar, letar eller frågar efter dem.

Genom att lyfta fram kunskap och innovativa idéer på individnivå, kan vi både tjäna pengar och utveckla verksamheter. Speciellt gäller det när det dyker upp behov av problemlösning. På både kort och lång sikt. Erfarenhetsbaserad kunskap går till spillo för att vi inte tänkt på möjligheten. Eller vågat tro på nyttan.

Ta till vara på den kompetens som finns även om den inte är dokumenterad på papper.

Kom ihåg att det kräver en platt, prestigelös och icke hierarkisk genomförandeplan.

Men hur ska det gå till?

Varför inte delegera inventeringsuppdraget till en medarbetare som vill kompetensutvecklas?

I höst kan Ni börja gräva efter guld och gömda skatter i just Er organisation!
 

tisdag 15 juli 2014

Kalla mig tokig men..

Jag längtar faktsikt efter hösten. Känner mig lite onyttig på sommaren även om jag älskar sol och värme. Sola och bada görs med fördel på vintern i ett annat land.

Saknar de dagliga mötena med personalgrupper. Samtalen med ledare och medarbetare.
På hösten går det att få tag på folk i beslutsfattning. Det går att göra affärer.
Det går att utveckla entreprenörsskapet.

Framförallt går det att inspirera andra som i sin tur...
 
...saknar sommaren och tycker att det är jobbigt att arbeta på hösten.måndag 14 juli 2014

Du behöver någon som ser Dig

Ett bra sätt att utveckla sitt eget hållbara ledarskap är att skaffa en mentor eller coach.
Någon som Du regelbundet enligt överenskommelse rapporterar Dina framsteg och misslyckanden till. En person som gör att Du känner Dig sedd och bekräftad.

Viktigt att då välja någon som också ger Dig bra feedback. En person som plockar fram det bästa hos Dig själv. Som får Dig att vilja anstränga Dig mer. För att det är spännande och stimulerande. Finns det någon sådan person i ditt nätverk?

Att sitta själv med tankarna som en torktumlare på högvarv gör lätt att Du tappar sugen.

Skaffa vittnen till Dina framsteg och Din ansträngning.

söndag 13 juli 2014

I huvudet på chefen och vad tänker vårdaren på under sommaren?

Halvtid mitt i sommaren. Juli 2014.

Kraven på jobbet känns långt borta. Som diffusa moln på himlen. Många av oss är mitt i semestern. Fria tankar delas dock med tankar på den kommande oundvikliga hösten. Tänk om vi alltid kunde få vara lediga och göra vad vi ville.

Om Du fick välja hur skulle det se ut på jobbet när Du kom tillbaka?
Hur kan vi göra för att arbetet ska bli lite enklare?

Jag gissar att många chefer hoppas på kontinuitet. Att sommarvikarierna har gjort vad de ska. Och att brukare och kunder har haft det bra. Förändringar i personalgrupper under hösten är en ovälkommen men vanlig företeelse. Kommer Du att orka kraven och administrationen?

Jag tror att Du kommer att lösa det. Dessutom på ett bra sätt.
Var inte rädd för att ta hjälp.
En bra ledare är den ledare som vet sina begränsningar och hittar stöd.

Och hur tänker vårdaren just nu?
Många tänker nog " om jag kunde vinna en miljon så att jag slapp mitt svåra tråkiga jobb".
Men faktum är att många som arbetar inom vård & omsorg är där för att de älskar att arbeta med människor. Att ligga på playan blir tråkigt i längden.

Kraven från organisationen och chefen. Tråkiga fortbildningar. Dokumentation på datorn.
Brukare som sliter på mig fysiskt och psykiskt.

Men också en längtan efter vardag och jobbarkompisar.
Tänk vissa dagar då allt är sådär kul som det kan vara inom vård & omsorg.
När jag gjort skillnad för någon.
Hur kommer fortbildningarna att se ut under hösten. Hoppas det blir något roligt och spännande!

Det kommer att bli bra.
Om Du vill att det ska bli bra.
----------------

I Augusti kommer den här bloggen att bli mer aktiv igen.
Fram tills dess önskar jag Er en fortsatt skön Juli.

I huvdet på bloggaren Johan:-)