Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

torsdag 29 januari 2015

NÖHRA-Modellen

När vi möter människor i behov av samtal och vägledning ställs vi ofta inför vår egen känsla av maktlöshet. Vad ska, kan vi säga? Vilka råd kan vi ge? Vad är förväntningarna på oss?

Som alltid i bra coaching är ju utgångspunkten att klienten är mest betjänt av att själv hitta de relevanta svaren på sina egna frågeställningar och problem och därigenom starta processen mot positiv förändring.

Till sin hjälp har klienten coachen som stöder och vägleder det ovanstående utforskandet. Utgångspunkten för den som har den coachande rollen i samtalet är initialt öppna frågor, feedback, utmana och bekräfta i ett icke dömande och vidsynt samtal.

Det finns flera bra modeller för coachande samtal. En av dem är NÖHRA-Modellen.
(Framtagen av Coach2coach/Kjell Enhager).

Jag har själv utbildat mig i NÖHRA-modellen och den kan rekommenderas då principerna är effektiva, och relativt enkla att förstå för både klient och coach. Mindre tid behöver läggas på teori och mer tid på kvalitativt samtal som leder framåt.

Sedan krävs det naturligtvis träning i modellen, emotionell intelligens och erfarenhet för att kunna använda den fullt ut på ett sätt som gynnar klientens behov.

Så här ser den ut.

Nuläge

Önskat läge

Hinder

Resurser

Agera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar