Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

måndag 26 januari 2015

Det jobbigaste är inte jobbet!

I mitt arbete som coach under utbildning och föreläsning möter jag ofta personal som upplever relationerna, konkurrensen, samarbetet och kommunikationen som den svåraste delen att hantera i anställningen.

Själva arbetet i sig är ofta den del som fungerar bäst. Arbetsuppgifterna och kunskapen kring uppdraget är inte problemet. Omsorgen och vården av brukare, klienter och kunder fungerar hur bra som helst.

Det är när det kommer till samspelet med kollegorna, cheferna eller medarbetarna det är då det börjar gnissla och hacka.

Hur många ledare och medarbetare som sjukskrivit sig just idag på måndagsmorgonen på grund av sociala aspekter på jobbet, kan vi bara ana oss till.

Det finns insatser som kan göras. Och görs dom i tid kan både energi och pengar sparas.
Men den preventiva insatsen kring detta behöver premieras.
Insatser i de sociala aspekterna av vårt arbetsliv är välinvesterade insatser.

Detta är något som fler beställare av utbildning och föreläsningar borde ta till sig när det är dags att prioritera insatser för organisationen.

Och för den som envisas med evidens, så finns det ju även forskning som visar på att ovanstående är ett faktum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar