Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

lördag 31 januari 2015

Trevlig helg

Till Dig var Du än befinner Dig. I arbete, vila eller i relationer:-)

fredag 30 januari 2015

Premiär för MINGUS-modellen

Med start nästa vecka kommer jag att börja introducera och implementera min egen utformade coachingmodell "MINGUS" (Trademark Johan Berger 2015-01-30)  i mina samtal, sessioner, workshops, utbildningar och föreläsningar. Ja varhelst jag möter människor som vill ha tillgång till en effektiv användarvänlig modell i personlig utveckling för arbetslivet och hela livet.

MINGUS är anpassad efter de behov och önskemål som jag upplever finns i denna vår på gott och ont prestationskrävande samtid. Det är också en modell inspirerad och uppdaterad utefter klassiska förebilder inom personlig utveckling. Men som sagt, den är väldigt "idag".

Det finns också en personlig tanke bakom valet av namn...

Min far som nu är död sedan flera år tillbaka var en stor jazzälskare. Han var tex den som bistod med musiken till radioprogrammet "Smoke rings". Hans stora favorit var Charles "Charlie" Mingus, som var en amerikansk jazzmusiker och kompositör  född 22 april 1922 i Nogales, Arizona, död 5 januari 1979 i Cuernavaca, Morelos, Mexiko.

Farsan, Du var inget stort fan av relationer och att prata känslor men nu får Du alltså hänga med på ett hörn i alla fall.

Och enligt namnwiki så saknar namnet betydelse! Vilket gör att Du kan själv fylla MINGUS med något, förslagsvis Dig själv och Din egen betydelse!

Det här handlar det om:

Möjligheter - vilka val har Du?
Idag - hur ser det ut just nu i Din omvärld?
När - tidsbestämning och åtagande av handling
Göra - vad vill och kan du göra?
Utmaning - vilka svårigheter finns?
Status - hur du kan mäta resultaten löpande

(Trademark Johan Berger 2015-01-30)

torsdag 29 januari 2015

Måste vi jobba med målbilder?

Många ryggar och blir obekväma inför frågan "Vad har Du för mål?"

Kanske tänker hen på ett sprintlopp på 100 meter där någon kommer först och någon sist. Eller kanske kan vi inte ta oss fram till målsnöret, är vi dåliga då? I värsta fall blir samtal om målbilder redan från början en negation istället för något positivt.

Andra triggas av målbilder. Det sporrar och ger energi att tänka sig framtiden som en prestation som kan speglas genom jämförelser.

Här gäller det att vara lyhörd och följsam. Vad gynnar klienten / medarbetaren / kollegan?

Möter Du en person som kan behöva få frågan ställd på ett annat sätt kan Du använda utgångspunkten:

"Sakerna och situationens tillstånd i en framtid, vad tänker Du då?"

NÖHRA-Modellen

När vi möter människor i behov av samtal och vägledning ställs vi ofta inför vår egen känsla av maktlöshet. Vad ska, kan vi säga? Vilka råd kan vi ge? Vad är förväntningarna på oss?

Som alltid i bra coaching är ju utgångspunkten att klienten är mest betjänt av att själv hitta de relevanta svaren på sina egna frågeställningar och problem och därigenom starta processen mot positiv förändring.

Till sin hjälp har klienten coachen som stöder och vägleder det ovanstående utforskandet. Utgångspunkten för den som har den coachande rollen i samtalet är initialt öppna frågor, feedback, utmana och bekräfta i ett icke dömande och vidsynt samtal.

Det finns flera bra modeller för coachande samtal. En av dem är NÖHRA-Modellen.
(Framtagen av Coach2coach/Kjell Enhager).

Jag har själv utbildat mig i NÖHRA-modellen och den kan rekommenderas då principerna är effektiva, och relativt enkla att förstå för både klient och coach. Mindre tid behöver läggas på teori och mer tid på kvalitativt samtal som leder framåt.

Sedan krävs det naturligtvis träning i modellen, emotionell intelligens och erfarenhet för att kunna använda den fullt ut på ett sätt som gynnar klientens behov.

Så här ser den ut.

Nuläge

Önskat läge

Hinder

Resurser

Agera

I vilket perspektiv brister det hos Er? Och i vilket är ni starkast?

Ingen organisation är perfekt. Allra tydligast blir det när policyfrågor ska kommuniceras, värdegrunder ska förankras eller när förändringar ska genomföras rakt igenom alla organisationsled.

Inga lätta grejer.

Och redan innan dammet har lagt sig kommer reaktionerna. Blir det tummen upp den här gången, eller tummen ner? Vad, vem eller vilka gör skillnaden?

Men, genom att se på organisationen ur olika perspektiv kan vi också hitta möjligheterna.

Perspektiv på organisationer

Det strukturella perspektivet- tex ledning, styrning
HR-perspektivet- Stödfunktioner förhållandet mellan organisationen och människan
Det politiska perspektivet-  tex intressekonflikter, koalitioner
Det symboliska perspektivet- tex värderingar, normer, symboler


I vilket av ovanstående perspektiv tror Du att det kommer att brista i Din organisation, vid nästa förändring? I vilket perspektiv finns lösningarna? Var är ni starkast?

"Min bästa dag på jobbet- en föreläsning med Johan Berger"

Kan Du komma ihåg någon dag som varit sådär jobbig och dålig på jobbet? När det mesta gått emot Dig. När det var svårt och trögt och när omgivningen runt Dig är helt knas. Kanske har Du haft Din sämsta dag någonsin på jobbet den här veckan?

Det är inte så svårt att hitta dem eller hur? Dagarna som kändes sämst. Vi väntar och tittar redan nu efter fler. För vi vet ju att de kommer. Vi håller utkik.

Men hur är det med de bästa dagarna? Varför är det svårare att hitta och se dem?

Den här föreläsningen handlar om just det.

"Tillsammans med Johan utforskar deltagarna hur den bästa dagen på jobbet inom vård & omsorg såg ut. Vi gör en resa bakåt. Vi minns och delar med oss, för att sedan resa framåt. Kan det vara så att jag kan skapa fler "bästa dagar på jobbet" genom mitt eget agerande?

I vår kan ni uppleva föreläsningen antingen i Stockholm på Huddinge konferenscenter eller på Sagateatern i Linköping. Läs mer här http://www.johanberger.com

Det går också bra att boka in föreläsningen med Johan till Er organisation om det passar bättre!

Student vid 50 har sina fördelar

Nu när min kurs på högskolan "Ledarskap, medarbetarskap och hälsa" startat kan jag konstatera att det har sina fördelar att vara student i mogen ålder. Och lite lyx med kvartsfart är det ju också.

När teoretiska synsätt på organisationer, system och strukturer kan appliceras på 30 års arbetslivserfarenhet ger det helt klart aha-upplevelser.

Väldigt spännande att kunna få sätta ord, förklaringar och perspektiv på de förändringsarbeten jag varit en del av och fått uppleva i min roll som medarbetare genom åren.

Och att genom nya glasögon och ny kunskap kunna skärskåda och analysera dikeskörningar och framgångar. Vad berodde resultatet på.

onsdag 28 januari 2015

"Folk stannar kvar på jobbet när föreläsaren går hem"

Vem vill inte ha en föreläsare som uppskattas av personalen. Men hur ska Du tänka när det är dags att boka in en talare som gör skillnad när budgeten som vanligt är begränsad? Svaret är att Du behöver välja noga. Mitt tips till Dig är att tänka till i tre steg.

Steg 1. Vill Du ha en talare som på djupet förstår organisationskulturen inom vård & omsorg vare sig det är kommunal eller privat verksamhet , eller spelar det ingen roll?

Steg 2. Är Du beredd att ge mandat till föreläsaren att utmana och skapa förändring som fäster även efter showen? Eller är det bara underhållning för stunden Du vill åt?

Steg 3. Är Din organisations målstyrning lojalitet, att få folk att känna att de vill stanna kvar på jobbet när föreläsaren går hem? Eller vill Du chansa på att talaren kanske når fram?

http://www.johanberger.com

måndag 26 januari 2015

Dags att släppa taget?

Hur mycket ska vi kämpa för att förstå?

Ibland kanske vi bara behöver gå vidare. Det gäller inte minst arbetsliv, arbetsplatser och relationerna där.

Om vi försökt kompromissa, anpassa oss och vara till lags en längre tid kan det vara dags att inse att vi genom vår ansträngning för att lösa problemet istället vidmakthåller det som inte fungerar. För varje dag som går sliter vi alltmer på oss själva.

Då kan det vara dags att släppa taget.

Känner Du igen Dig?
Det jobbigaste är inte jobbet!

I mitt arbete som coach under utbildning och föreläsning möter jag ofta personal som upplever relationerna, konkurrensen, samarbetet och kommunikationen som den svåraste delen att hantera i anställningen.

Själva arbetet i sig är ofta den del som fungerar bäst. Arbetsuppgifterna och kunskapen kring uppdraget är inte problemet. Omsorgen och vården av brukare, klienter och kunder fungerar hur bra som helst.

Det är när det kommer till samspelet med kollegorna, cheferna eller medarbetarna det är då det börjar gnissla och hacka.

Hur många ledare och medarbetare som sjukskrivit sig just idag på måndagsmorgonen på grund av sociala aspekter på jobbet, kan vi bara ana oss till.

Det finns insatser som kan göras. Och görs dom i tid kan både energi och pengar sparas.
Men den preventiva insatsen kring detta behöver premieras.
Insatser i de sociala aspekterna av vårt arbetsliv är välinvesterade insatser.

Detta är något som fler beställare av utbildning och föreläsningar borde ta till sig när det är dags att prioritera insatser för organisationen.

Och för den som envisas med evidens, så finns det ju även forskning som visar på att ovanstående är ett faktum.

lördag 24 januari 2015

Samarbeta så mycket bättre!


Samarbeta så mycket bättre!
Det här är en av mina mest populära och mest bokade utbildningar.
Den bjuder in deltagarna till en spännande process där både gruppen och individen utvecklas mot en positiv förändring oavsett det aktuella utgångsläget.
Om utbildningen:
En grundläggande interagerande seminarieutbildning på 3 halvdagar för anställda medarbetare på tema samarbete, konflikthantering och personlig utveckling.
Syfte: Att förbättra kommunikationen och relationerna i personalgruppen. Ge verktyg till konflikthantering och självinsikt.
Öka förståelsen för grupprocesser, skapa självkännedom om hur vi som individer påverkar och bidrar i arbetsgruppen.
Mål: Den goda arbetsplatsen i verksamheter där människor arbetar med människor .
Innehåll: Deltagarna får en utbildning med teori, värderingsövningar, samarbetsövningar, och självskattningar att ta med och applicera i arbetsmiljön eller i privatlivet.

Ur utbildningen:
Hur passar jag in på min arbetsplats
Motivationsfaktorer - att motivera sig själv och andra
Att arbeta med människor
Stress och utbrändhet
Roliga och tråkiga arbetsuppgifter
Hur uppstår konflikter och hur löser vi dem
Att förmedla kunskap – förstå andra och att göra sig förstådd
Att ge konstruktiv kritik – ge och ta feedback
Ledarskap – formellt och informellt
Ansvar inom vård & omsorg och socialt arbete
Orsaker till dåligt samarbete, orsaker till bra samarbete
När man är missnöjd med sina arbetsuppgifter eller sin arbetsgivare
Coachande förhållningssätt - ger effekt

För mer information och offert besök http://www.johanberger.com

fredag 23 januari 2015

Lösningen är att agera tvärtom

Hur många gånger har vi inte i vårt ledarskap upplevt  oss själva  som en looser, en som misslyckas med det vi fått lära oss. När det inte fungerar i praktiken?

Ofta beror det på att lösningarna är baserade på någon annans erfarenheter.
Gott nog en bit på vägen...

Men kom ihåg att Du är unik inte bara som en floskel utan på riktigt i Ditt ledarskap.
Dina erfarenheter och Dina värderingar, kunskaper och personlighetsdrag bildar Din egen mall.

Så om Du hör en röst inom Dig i vissa lägen som viskar.."fungerar verkligen det som jag lärt mig?"

Lösningen är att tänka tvärtom. Gör som Du själv skulle ha gjort istället!

Vi bortser från vår egen intuition på egen risk.

Njut av äventyret

Kom ihåg att allt handlar om hur vi tänker. Vi kan välja hur vi ser på dom hinder som kommer i vår väg. Oavsett om vi valt dem själva eller fått dom slängda i ansiktet.
Alltför ofta möter jag personal som gjort negativa självbilder till ett mantra.
medvetet eller omedvetet.

Vi behöver påminna oss och varandra om att det som händer oss just nu är ett äventyr.
Varje utrymme som vi ger åt negationer i vårt liv tar vår energi.

Dock är det ju oerhört viktigt att lyfta det som är svårt och mörkt. Att sätta ord på våra problem.
Men gör det i samtal med någon annan så att Du inte roterar runt det i Dig själv och befäster det.

Dela med Dig. Samtala. Öppna Dig. Det avlastar och läker.


Trevlig helg.

torsdag 22 januari 2015

Stanna kvar i kön och nå Ditt mål

En bra metafor för uthållighetens principer är det svenska kösystemet.

Om Du har tålamodet att stå kvar så kommer Du garanterat att komma fram till slut.
Du kommer att nå målet.

Det är ordning och reda (på de flesta) när det är dags att vänta på sin tur.
Men det finns regler. Och det gäller att knäcka koden.
För om det är något vi retar oss på så är det folk som tränger sig före eller är otrevliga.
Och när vi kommer fram blir vi belönade och får gå vidare.

Dock är det ok att vara personlig, levnadsglad och innovativ i kön.
Hur kan Du göra det mer intressant att vänta? Kanske kan Du prata och kommunicera med andra i kön. Knyta nätverk.
Vem vet om, kanske vill någon släppa fram dig i kön om Du har tur och kan lyfta Din sak?

Tyvärr ser jag att många inte står ut med att vänta (gäller även mig själv ibland naturligtvis).
De lämnar kön för en annan. Kanske är den / det andra bättre?
Det kan gälla företagande, karriär, studier, arbetsliv, relationer, ekonomi, sparande etc.

Ibland är en stor del av en satsning just tålamod. Att orka och våga hålla kvar vid sin karriärsinriktning, idé, åsikt eller sitt entreprenörsskap.

Svetten och frustrationen lackar. Tålamodet tryter. Tiden går.

Men stanna kvar. Gå inte ur kön. Du kommer framåt en bit i taget.

onsdag 21 januari 2015

Tre effektiva verktyg vid frisk vardagsångest

Kan Du ibland känna att vardagen snurrar på som en tokig torktumlare?
Ok då är Du frisk, normal och definitivt inte ensam. Dom här känslorna och tankarna är väldigt vanliga inte minst bland ledare och chefer som har höga prestationskrav på sig själva.

Förutom att Du kanske behöver se över om Du tagit på Dig för mycket och att Du kanske behöver träna på att säga nej oftare, så finns det tre bra verktyg som Du kan använda mitt i vardagen på jobbet och i stunden för att må bättre.

1. Kom ihåg att andas. Genom att fokusera på lugn och metodisk in och ut-andning går Du automatiskt ner i varv fysiskt och mentalt.
2. Gå ut och promenera. Ta 15 minuters egentid och rör på Dig. Rörelse och frisk luft ger fysiskt och psykiskt välbehag.
3. Samtal. Dela med Dig av vad Du känner med någon som är bra på att lyssna och som Du litar på.

Karriär och livsresor

En persons resa kanske inte verkar så märkvärdig på pappret vid en första anblick.
Tills vi får reda på var den startade...

Vill Du starta dagen med ett sömnpiller eller en energikick?

Vill Du leda Sveriges bästa vård & omsorg?

Föreläsningar som leder inom vård & omsorgJag vet av erfarenhet att bland det tråkigaste som finns som medarbetare inom vård & omsorg är att gå på en obligatorisk föreläsning och där sitta och halvsova samtidigt som ändlösa sövande powerpointbilder avlöser varandra. Budskapet är på ett uppfostrande sätt lite nedlåtande, framfört av en föreläsare med entonig röst. När man gick hem var man tröttare än när man gick dit och kände sig lite hjärndöd. Inte ok alls.

Självfallet hade bokaren av föreläsningen de bästa intentioner.
Ingen skugga på den som inte vet bättre.

Därför har jag bestämt att mina föreläsningar ska vara motsatsen till ovanstående.

Upplyftande, energigivande, inbjudande, inkluderande, tankestimulerande och roliga.

En gång på en av mina föreläsningar för chefer var det någon som klagade på att hen saknade förtydligande powerpointbilder.

I samma stund reste sig någon någon annan och sa - "Du får absolut inte börja med powerpoint, lova det".

Tack!

Läs mer om hur Du kan boka en energikick utan powerpoint här http://www.johanberger.com


Vi får inte ge upp kampen om vardagsglädjen på jobbet

Ok. Visst. Det är inte så farligt att ha tråkigt på jobbet. Det var som Alfons farmor sa: "Ibland måste vi ha tråkigt för att se när det händer roliga saker"

Vår upplevelse av vårt arbete växlar också beroende på vad som händer just för dagen. Och vi kan inte alltid skratta hysteriskt och flamsa bort möten eller riskera att verka oseriösa inför anhöriga osv.

Men vi kan väl i alla fall lyfta frågan. Måste vi ha tråkigt på jobbet? Måste det vara en kultur där vi dämpar inspiration och innovation?

Att ha roligt måste inte innebära att vi alla ska vara lite Åsa-Nisse.

För en del av oss är att ha roligt lika med vardagens möjlighet och delaktighet, bra kommunikation, feedback som fungerar, beröm, uppskattning. Att kunna ta ledigt om vi vill. Att kunna få växa inom den egna organisationen, få nya uppdrag, och att få prova sina vingar om vi vill ha nya utmaningar.

Tyvärr finns inte de möjligheterna på många arbetsplatser. Ofta beroende på att man inte vet hur man ska gå till väga. Då blir det antingen personalflykt eller gnäll i korridorerna. Sura miner.

Faktum är att många medarbetare och ledare verkar ha gett upp kampen om glädjen.
Efter ytterligare konflikter, vanvård, otillräcklig vikarietäthet, sjukskrivningar etc. är det lätt att tappa sugen.

Så.

Sätt fokus på glädjen och det som är bra på Din enhet. Bygg vidare. På något bättre.

Vägra att ha tråkigt på jobbet!

tisdag 20 januari 2015

Vilket är det bästa sättet att lära sig något?

När Du ska lära Dig något nytt, hur går Du till väga?

Läser böcker? Frågar någon hur annan hur de gjorde det? Tittar på youtubeklipp på TED-kanalen?

Själv tror jag att det bästa sättet att lära sig något är...att prova det. Att testa vår förmåga utefter de resurser vi redan har. Sedan kan vi fylla på med teorier, inspiration och andras kunskap och feedback det är aldrig försent. Men vågar Du inte pröva något nytt kan det bli försent.

"Learning by doing" eller göra något "som om" vi redan kunde det är en effektiv mental ingång.

Du skulle bli överraskad om Du visste hur många fantastiskt duktiga människor ännu ej fullärda (finns det någon som är det?) som finns därute ledande andra. De lär sig vartefter, dag efter dag. Nya saker och nya situationer.

Kanske är Du en av dem?

Häng med!

Vägra ha tråkigt på jobbet!

 #vagrahatrakigtpajobbet

Och så lite rock´n´roll

Arbetslivet, ja hela livet måste få vara lite rock´n´roll också. Annars blir det bara för tråkigt.

Hoppsan

Det är alltså såhär högpresterande människor känner sig;-)

#seuppmedvadduönskardetkanslåin

Personligt ledarskap utan organisatoriska begränsningar

Är det möjligt att utveckla ett individuellt ledarskap utan gränser som anställd?

Så länge Du håller Dig inom de yttersta punkterna för den kultur och de regler som råder inom din organisation, så finns det stora möjligheter för Dig att vara dynamisk i Din ledarroll.

Det viktiga är hålla ögat på arbetsgivarens mål. Om Du kan leverera det som önskas spelar det mindre roll vilken väg Du väljer att gå för att nå dem. Undvik krig. Förtydliga Din innovation och gör den förståbar för Dig själv och andra.

Om Du väljer en egen väg så kommer dock kritiken. Men, den kommer ju alltid ändå eller hur.

Det kan handla både om din utgångspunkt i relationerna till medarbetare, kollegor och administration.
När Du vill göra annorlunda.

Om Du tex arbetar i en hierarkisk organisation där titel och funktion betyder mer än faktisk duglighet får Du ta ställning till hur Du kan förändra utan konfrontation.

Om det behövs tydligare hierarki och funktionsbeskrivning får Du tänka mer på presentationen av hur en förändring kan se ut.

Vill Du förändra kommunikationskulturen behöver Du detaljera hur det kan gynna organisationen.

Så hur ser det önskade resultatet ut, och hur kan Du förena det med Ditt personliga ledarskap?

För att kunna arbeta som Du vill i ditt eget personliga ledarskap och ändå leverera de önskade resultaten behövs självinsikt och bollplank.
Det kan Du få bl.a genom utbildning, kurser och utvecklande samtal.
Kanske kan arbetsgivaren bekosta? Har Du frågat?

Visst, det är ju lättare för mig att säga som konsult i eget bolag. Men vem ska annars säga det;-)

måndag 19 januari 2015

Att göra listor och sedan kunna bocka av dem är en konstform

God förmiddag var Du än befinner Dig. Ute i verksamheterna eller vid skrivbordet.

Hoppas att Din vecka får en bra start. Här är en liten hjälp på vägen:

Om Du tycker att det är svårt att komma igång denna vecka gör en lista.

-Ohh, jag är sååå trött på att göra listor på saker att göra säger Du kanske.

Men frågan är om Du har Du gjort rätt typ av lista? Rätt för Dig?

Att göra listor det är ju något alla kan göra. Att bocka av dem sedan är lite av en kostform.

Här är en bra länk (Brian Tracy personal management) till att göra effektiva listor, där Du faktiskt får tips i hur Du kan bocka av.
http://www.briantracy.com/blog/time-management/feeling-listless-make-a-list/

Lycka till med veckans lista:-)

fredag 16 januari 2015

Kickar på jobbet!

Har Du nån gång fått en kick på/av jobbet? När allt bara stämde sådär perfekt? Vill Du ha fler?

Jag får en kick varje gång jag jobbar. Jo, det är sant!

Är det magi? Nej det handlar om att bestämma sig för en ingång som ger ett tillstånd.

Det smittar av sig.Hoppas vi ses snart!

Hur mår Du därute i verksamheten?

Om och när vi ses beror det antagligen på om Du har knäckt koden: Att ta in extern kompetens och inspiration gör skillnad. Det ger nya impulser och annorlunda kunskap mot den befintliga. Du har en vilja att nå mål och må bättre. Unna Dig det. Bli mer förberedd för utmaningarna.

Önskar Dig en fantastisk helg.

Själv ska jag gå på mingel ikväll.

Snart nog är det måndag igen. Tänk på det som något bra. Vardagen är en möjlighet till positiv förändring.För Dig.

Hoppas vi ses snart!

torsdag 15 januari 2015

Vi arbetar fast det inte syns

Är Du trött fast Du inte tycker att Du får nåt gjort i verksamheten?

En av förklaringarna kan vara Ditt omedvetna tankearbete som tar Din energi.

Det vill säga den inre process där Du bearbetar, reflekterar och analyserar behov, strategier och problemlösning.

Ibland sker det medvetet. Ibland omedvetet. Din inre dialog där du överväger olika scenarier mot varandra. En dialog där Du samtalar med Dig själv kring olika utmaningar.

Till slut tar de tankarna formen av ett beslut. Kanske ett Ja. Eller ett nej. Ett beslut.

Så nästa gång Du upplever det som om Du bara sitter där utan att få något gjort...

Det pågår faktiskt ett rejält svettigt jobb även inuti Dig själv. Och det är ett minst lika viktigt jobb som allt det konkreta och mätbara Du gör.

onsdag 14 januari 2015

Idag är det 5 årsjubileum

Idag firar jag fem år som coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg (berättade precis linkedIn, annars hade jag nog missat det).

Tack till alla ledare och medarbetare som gjort det möjligt:-)

Ny skrattretande undersökning

En färsk undersökning gjord av Adecco och Novus visar att "vård - och omsorg är den bransch där man skrattar mest och att skratt på arbetsplatsen kan bidra till ökad lönsamhet för företagen."

Man ser dessutom att "chefer inom vård & omsorg skrattar något mer än genomsnittet jämfört med andra branscher."

Det tar vi med oss ut i det fortsatta arbetet tycker jag!
Skönt att se svart på vitt det jag anat länge:-)

tisdag 13 januari 2015

Vad är poängen?

Min egen poäng med att arbeta med föreläsningar, samtal och utbildning inom vård & omsorg är att det ger så otroligt mycket tillbaka.

Vad är det som gör att gensvaret bli så fint just nu?

Om jag skulle sammafatta det hela...

Det får inte bara bli snack. Det måste vara roligt också.

Och jäklar vad kul det är:-)
Attendo skandinavien omsorg bokar utbildning

Attendo Omsorg Region Individ och familj Nord bokar utbildningen "Samarbeta så mycket bättre".

Läs mer om utbildningen som funnits i katalogen ett bra tag nu. http://www.johanberger.com/ny-energi/utbildning-kurser.php 

måndag 12 januari 2015

Lojalitet mot arbetsgivaren

Med relativt små medel kan en arbetsgivare stärka lojaliteten hos medarbetaren.

Ofta uppstår problemen i önskemål om förändrade schemaläggningar, lönebilder eller önskad fortbildning.
Det kan ju vara svårt att möta upp där. Men inte omöjligt. Att undvika reflexmässiga nej är centralt här.

Så för att undvika "Talk to the hand-känslan" kan arbetsgivaren eller beslutsfattande chef försöka att ta sig tiden att möta medarbetaren där det går att mötas.

Vad finns det för övriga möjligheter till positiv förändring?
Bara genom att lyssna, bekräfta och utforska behov och möjligheter för medarbetaren ökar lojaliteten gentemot organisationen. Håll dörren öppen alltså.

Kanske handlar det om en längre process för att komma till ett läge där bägge parter känner sig nöjda.
Huvudsaken är dock att bli lyssnad på under den resans gång.

Att bli coachad att själv som medarbetare  hitta egna lösningar inom befintlig organisation kan stärka självkänslan och därmed lojaliteten mot den som hjälpte till.

Det kan göra hela skillnaden för att slippa personalflykt av goda resurser och fin kompetens.

torsdag 8 januari 2015

Det är här drömmarna startar


På kontoret med Axwell i hörlurarna en fredag morgon. Det är här i en administrativ kreativitet, drömmarna och målen tar form för att sedan bli verklighet i mötet med Er därute i verksamheterna.

Var startar Dina drömmar?

Kurskatalog våren 2015

Nu finns vårens utbildningar, föreläsningar och kurser för ledare och medarbetare inom vård & omsorg att kolla in och boka!
http://www.johanberger.com

OBS! Sista anmälningsdag för att anmäla sig till utbildningen "Coachande ledarskap i vård & omsorg" är den 16 januari. Läs mer här http://attledamedomsorg.blogspot.se/2014/10/coachande-ledarskap-i-vard-omsorg-5.html

onsdag 7 januari 2015

Vård & omsorg stabiliserar i oroliga tider

I en orolig samtid i världen kan vård & omsorg vara en stabiliserande god kraft.

De som arbetar med att ge omvårdnad och sjukvård är människor som representerar en mångfald av kulturer och länder med det gemensamma intresset i att ta hand om andra oavsett bakgrund och tillhörighet.

På det sättet representerar vård & omsorg en plattform i världen som kontinuerligt levererar oavsett vad som händer.

Detta är något som kan skänka oss tankar och känslor av trygghet och stabilitet i en i annars orolig tid.

Kontinuitet.

Vård & omsorg är ett föredöme på många sätt. Speciellt de som arbetar där. De. Vi.  Är förebilder.

Etablera en tankesmedja för vård & omsorg

Vård & omsorg behöver en egen tankesmedja som kompletterar SKL och fackförbunden för att se över framtidens rekrytering och yrkesstatus.

Det finns oerhört mycket erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap ute i verksamheterna.

Men framförallt finns det lust och drivkraft till förändring och nya ideér.

Med central styrning kan det bli en innovativ kraft som gör skillnaden.

tisdag 6 januari 2015

Same same but different

Egentligen har inte så mycket förändrats inom vård & omsorg på 30 år. Och det är ju bra. På gott och ont.

Vi har fortfarande ett samhällskontrakt och ett konsensus, vi ska ta hand om alla som behöver tas om hand i vårt samhälle. Oavsett hur mycket pengar vi har när vi blir sjuka.

Det är samma sår. Samma död och sorg. Samma ångest. Äldre blir äldre. Och folk fortsätter att bli sjuka.

Låga löner, svaga självbilder hos personalen, klassiska konflikter. Missnöje.

Men det finns fortfarande också ett stort engagemang hos ledare och medarbetare i verksamheterna. Stark empati. Goda värdegrunder. Glädje och skratt. Allt det har bestått.

Vad är nytt?

Digitaliseringen är ny. Privata utförare. Något annat nytt...?

Ja kanske. Allmänheten har börjat så smått att förstå att det inte är en självklarhet att det alltid kommer att finns någon som vill ta hand om våra nära och kära. Unga väljer inte vård & omsorg först på önskelistan av drömyrken. Det är svårt att locka ny personal.

Behovet av nyrekryterad personal inom vård & omsorg i en snar framtid är skriande.

Det nya är utmaningen.

Vi behöver göra vård & omsorg mer attraktivt. Kanske för första gången måste vi lägga krut och stor kraft på att synliggöra oss. På ett nytt sätt.

måndag 5 januari 2015

Välkommen tillbaka till jobbet!

Helgen är slut för den här gången och Du är tillbaka i sadeln igen. Tufft? Roligt? Eller kanske en blandning?

Utmaningarna finns kvar och det kan kännas lite uppförsbacke just nu.

Du är inte ensam. I Din roll som ledare kommer bekymren att vara en del av vardagen under det kommande året.

Som samarbetspartner för Sveriges bästa vård & omsorg kan jag hjälpa Dig och Din organisation att göra vardagen mer inspirerande och enklare. Både för Dig som ledare och för Dina medarbetare.

Tillsammans kan vi skapa en inspirativ motor i Din organisation så att uppförsbacken blir lättare!

Läs mer om hur det kan gå till här http://www.johanberger.com

söndag 4 januari 2015

Fungerar bäst när det är som mest

Inte nog med allt spännande som händer i vår så ska jag unna mig själv lite egen fortbildning när jag läser kursen "Ledarskap medarbetarskap och hälsa nivå 1- 30 hp kvartsfart kvällar på Högskolan Väst.

Jag tror faktiskt att jag fungerar som bäst när det är som mest. Så länge jag själv kan påverka arbetssituationen givetvis. So bring it on! Ge mig mer uppdrag och förkovring i en skön blandning!

När fungerar Du som bäst?

lördag 3 januari 2015

Vad har Du i kikaren för 2015?


Välkommen till att leda med omsorg 2015!

Från förhoppningar till mål.

Runt nyår har jag roat mig med att fråga min omgivning vad de har för mål under det kommande året.
Lite förvånande har det varit att de flesta inte har några. Alls.

Däremot är en del försiktigt nyfikna på vad framtiden ska innebära. En del är pessimistiska. Andra vill bibehålla resultaten och läget från 2014. En del har blivit lite provocerade, "Vad då mål, vad leder det till!?"

Vi vet ju att många skeenden och processer i livet ligger utanför vår kontroll.
Livet och vardagen drabbar oss med sjukdomar, slocknad kärlek, förlorade jobb, misslyckade satsningar.

Men det finns saker vi faktiskt kan påverka. Som kan balansera en kaotisk vardag och ge oss strukturen vi så väl behöver för att må bra. Målbilder tar oss ur maktlöshet till känslan av att vi kan
påverka våra liv och arbetsplatser!

Du vet talesättet: "Vår framtid skapas idag". Det ligger mycket sanning i det.

Genom att förtydliga och sätta ord på våra önskningar har vi större möjlighet att nå det önskade läget.

Orsaken till motståndet att sätta upp mål är kanske dels beroende av att vi tror att framgång och lycka är en slump eller att den är förunnad bättre människor än vi själva.

Men faktum är att människor och organisationer som når mål oftast lyckas på grund av att de förtydligat det önskade läget. Verksamheter som vet vad de vill framstår som starka och blir därmed attraktiva. Skillnaden mellan en stillastående verksamhetskultur består i att våga agera i det vi vill.
Att lyfta kikaren och se framåt mot ett eller flera oemotståndliga mål.

Och kanske är det så att det vi fruktar mest är inte att misslyckas utan att faktiskt lyckas.

Många ledare och medarbetare känner sig hemma i känslor av misslyckanden.

Men om vi lyckas vilka är vi då?

Tillsammans kan vi titta framåt mot 2015. Hur vill vi känna nästa nyår?

Låt dina önskningar om att trivsel och funktion i verksamhetens uppdrag slå in genom att sätta upp målen redan nu. Vad har Du i kikaren?