Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 18 december 2013

Arbetsgrupper utan chef

Här är ett litet tanke-experiment för Dig!

Behövs det en chef på en arbetsplats?
Aktuell forskning från LIU ( Linköpings Universitet) visar på att det arbetsgrupper är i mest behov av för trivsel och funktion är ett aktivt stöttande från... arbetskamraterna!
Av personlig erfarenhet vet jag också att arbetsgrupper som är resursstarka kan klara
sig på egen hand under lång tid utan chef (dock kanske inte utan en ledargestalt) om lusten till ansvar och glädjen till arbetet finns.

Föreställ Dig nu tanken :
Om en arbetsgrupp egentligen kan vara självförsörjande, vad är det då jag som ledare ska bidra med?


Svaret på den frågan, det är Din egen definition på Ditt eget ledarskap.
Den slutsatsen Du kommer fram till är också det Du ska bidra med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar