Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

torsdag 12 mars 2015

Vård & omsorg kan bli en framgångsfaktor för landsbygden

När vi talar om nyckelorden vårdval, välfärdsfrågor och kommunala respektive privata aktörer så finns det en stor skillnad i region och kommun.

I vår urbaniserade samtid där fler flyttar till tätorter och större städer riskerar mindre kommuner
att hamna efter i sysselsättning och arbetstillfällen.

Här både kan och borde de privata aktörerna visa styrka och initiativ.
Genom att mer systematiskt och som ett komplement till storstadsetableringar även etablera verksamheter på mindre orter och i avfolksbygd kan aktörena samarbeta med de lokala kommunerna och bidra till en positiv samhällsutveckling för hela Sverige.

Här har de privata aktörerna en stor chans att bygga trovärdighet och spegla goda intentioner genom
deras unika möjlighet till etableringsrörelse och dynamik. Det kan ge många jobb till arbetslösa unga vuxna och skapa tillväxt.  Framförallt tillföra merväden för mindre orter.

Och vi börjar nu också se tendeser till sådana etableringar. Det är jättekul att se kommuner och privata aktörer samarbeta för ortens bästa istället för att konkurera och motarbeta varandra.

Och om vi pratar vinster, tänk vilka samhällsvinster den här typen av samarbete skulle kunna generera. Men det kräver ju att kommunerna i landsbygden ser den typen av etablering som en god investering och bjuder upp till en gemensam dans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar