Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

fredag 6 mars 2015

Strategisk målstyrning som ger flipp eller flopp

Våra arbetsgivare och dess organisationer kommunicerar hela tiden i alla led. Och säkert vill de allra flesta egentligen samma sak. Utföra uppdraget på ett bra sätt.

Men här finns en skarp vattendelare, för vissa är mer samtida och moderna och andra mindre.

Nyckeln ligger i den strategiska målstyrningen och dess paketering och presentation till oss som arbetar inom organisationen. Och resultaten blir också därefter. Personalen flyr eller strömmar till.
Stannar kvar missnöjda eller stannar kvar nöjda.

Oftast är det lätt att avslöja agendan, det är bara att sätta sig i personalrummet med en kopp kaffe i fem minuter så får Du kvittot på hur det ligger till.

En del organisationer har som mål att kontrollera att medarbetarna gör det de ska. Att de uppfyller anställningsvillkoren och skyldigheterna.

Andra organisationer har som mål att kontrollera att medarbetarna vill göra det de ska. Att de upplever anställningen som en möjlighet.

Viss samtida forskning pekar på det faktum att en organisation som arbetar strategiskt med individutveckling, resursinventeringar, individualiserad kompetensutveckling, hälsobefrämjande åtgärder och karriärmöjligheter till grupp och individ får resultat som innebär lojalitet, låg personalomsättning och hög frisknärvaro. Organisationen blir en flipp och det blir lättare att rekrytera och växa!

Vad tror Du blir resultatet i en organisation som arbetar strategiskt med skyldigheter, snäva kompetensbeskrivningar, pekpinnar och kontrollstyrning och har en icke inventerande resurssyn på individ och grupp?

Sammanfattningsvis handlar det i slutänden om att ta till sig kunskap och fatta modet att gå mot nya former av organisationsstrukturer och att därigenom lämna de gamla traditionella formerna.

Och vilken organisation vill Du egentligen arbeta i och för?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar