Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

lördag 13 december 2014

Mental träning

En stor del av ledarskapet är att analysera sin självbild.

Många av oss går omkring med en negativ syn på oss själva. Ibland till vissa delar. Ibland övergripande.

Det innebär att negativ feedback från omgivningen riskerar att bli kvitton på våra tankar i vissa situationer och relationer.
Och i värsta fall ett mål som vi strävar efter.

Ett sätt att ta tag i detta är att lyssna mer aktivt på sin egen inre dialog.

Ofta ligger lösningen i att göra tvärtom eller annorlunda mot vad vi brukar göra.
Att tex. sluta göra andra nöjda och istället sträva efter att göra oss själva nöjda.
Så här kan vi alltså välja!

Ska vi sträva efter att vara sanna mot oss själva och riskera att folk blir arga och avundsjuka på vår inställning?

Eller ska vi sträva efter att göra andra nöjda, och riskera att folk blir arga och avundsjuka på vår inställning?

Det här är delar av det som kallas mental träning. Att medvetandegöra och sedan träna på att kontrollera sina tankar. Det är steg mot nya resultat.

Dina tankar blir Din verklighet. Din vardag. Och Din framtid. Inte minst på jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar