Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

måndag 24 mars 2014

Ledare jag minns

Jag har räknat ut att jag haft ungefär 70 chefer på 30 år inom vård & omsorg.
Av dessa har 10 chefer gett intryck som gett avtryck för alltid.

Fem av dessa kommer jag ihåg för att de lärt mig hur ledarskap inte ska vara.
Tack!

Fem av dem är förebilder och inspirationskällor. Fortfarande och i samtid.
Tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar