Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

söndag 22 februari 2015

Rupture i grupp och individutveckling

I min roll som coach i grupp och individutveckling är jag nischad inom vård & omsorg. Med min mångåriga bakgrund i medarbetarperspektivet inom vård & omsorg är det en stor fördel nu i min roll som ledare när det gäller att skapa trovärdighet, trygghet och allianser som en plattform för att arbeta vidare med en positiv förändring.

Men min bakgrund är också en utgångspunkt för ett spännande fenomen som ofta uppkommer för mig speciellt i mötet med ny personal och nya grupper; alliansbrottet dvs en "Rupture."

Identifikationen och utbytet av bekräftelse är i sessionen total inledningsvis. Jag och gruppen möts i igenkännandet av gemensamt språk, kultur och normer. Förståelse, samsyn och efterliknande är starka faktorer som skapar trygghet.

Det bjuder in till att släppa kontroll och skapar tillit hos gruppen och hos mig själv som coach.

Tidigt i sessionen upptäcker dock gruppen att mitt syfte är att utmana det normativa i gruppen och/eller hos individen / medarbetaren. Ett alliansbrott, en rupture uppstår!

Det som händer då är att gruppen antingen accepterar helt, delvis eller gör totalt motstånd beroende på i vilken grad gruppen är redo eller har ett konsensus till önskad förändring.
Mitt ansvar är då att bjuda in gruppen att vi tillsammans tar ansvar över att"reparera" vår allians. Genom att jag är transparent med mitt syfte hittar vi ett gemensamt mål. Det kan ta längre tid men lika ofta går det förvånansvärt snabbt.
Det är där i den kritiska punkten, i avbrottet som deltagaren börjar bygga sin nya relation till sig själv och till gruppen och till mig. Här startar den spännande fördjupningen.

Både för mig och gruppen kan det inledningsvis kännas svårt. Det kan göra lite ont och det kan upplevas som att vi gör fel och ändå samtidigt känns det så rätt, här blir det motståndet mer eller mindre. Ibland kan det också ta uttryck i eufori och starka glädjekänslor. Eller affekt.

Alliansbrottet kan stärka alliansen om reparationen är god och genomförd med engagemang. Stark relationell värme uppstår i rummet.

Inte sällan startar här också det som senare under session kan bli till ett genombrott. Tex. att gruppens medlemmar ser varandra med nya ögon eller att, individen sätter nya ord på behov och får acceptans och bekräftelse i detta av kollegor. Då uppstår kvalitativ (upplevd) förändring.

För att sätta ord på egenskaper hos en bra coach i det här ömtåliga arbetet vill jag säga respektfullhet, accepterande, varmt intresserad, genuin och sann, bekräftande.

När alliansen har reparerats och blivit ännu starkare är det fantastiskt. Det är psykologi. Det är inte magi. Men det känns magiskt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar