Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

torsdag 12 februari 2015

Kärlek är tjockare än blod

Både i forskning och i upplevda sammanhang är det mellanmänskliga förhållandets betydelse för de resultat vi får något centralt. Det viktiga här är förtroendet, tilliten och hur vi upplever att vi får feedback och känner trygghet, ja kanske till och med att kunna få kärlek och omtanke i våra relationer.

Det här gäller ju på arbetsplatser mellan kollegor och medarbetare. Mellan chef och medarbetare. Och i mötet mellan chefen och chefens chef.

Andra exempel kan vara att förtroende och engagemang och relation ibland kan vara viktigare än annan kompetens i mötet mellan coach och klient samt mellan terapeut och klient för bra resultat och positiv förändring.

Och detta med upplevd kvalitet gäller ju även i familjer och parförhållande inte minst.
Inget säger tex att ursprungsfamiljen nödvändigtvis automatiskt behöver vara bra för en människa om relationen där inte kan möta de individuella behoven.

Så nästa gång du möter någon som säger att "blod är tjockare än vatten."

Tänk på att "kärlek är tjockare än blod."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar