Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 24 februari 2015

En ny tid. En tid för salutogent ledarskap

Hur ser dagens människor och anställda inom vård & omsorg på sina arbeten?
Vad motiverar och möjliggör att deras arbetsinsats kan bli så bra som möjligt?

Framförallt, om vi vill vara trovärdiga i strävan att utveckla ett arbetssätt som främjar hälsa och behåller kompetens inom organisationen då behöver vi ett mer salutogent synsätt och ledarskap även i praktiken inte bara på pappret.

Läs mer om salutogent ledarskap på etikportalen.se
http://www.etikportalen.se/9-uncategorised/35-professionals.html?showall=&start=1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar