Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 25 februari 2015

Hej kära drömkund och mardrömskund

Mina kommande beställares namn kommer från och med nu att vara en kvalitetsindikator för att de är eller försöker vara; salutogena, transformativa, hälsobefrämjande, och moderna organisationer med värdegrunder och synsätt som tar tillvara på och utvecklar resurserna hos medarbetare och ledare!

Det garanterar jag för jag kommer inte att ta uppdrag för några diktaturer!

Jag kvalitetssäkrar alltså härmed mina beställare och jag kan varmt rekommendera Dig att söka arbete hos dem. Det gäller alla nu namngivna beställare på mina sajter.

De är mina drömkunder.

Jag har ju i tidigare inlägg beskrivit en hel del om vad mina tjänster innebär för Dig som beställare och kund. Vad jag står för, representerar i mitt varumärke och vad Du kan förvänta Dig när jag kommer till Er på uppdraget.

Det utforskandet och den retoriken i bl.a den här bloggen har hjälpt Dig som beställare att besluta om mina tjänster harmonierar med Er organisations värderingar och det har också hjälpt inte minst mig själv i att förtydliga vad jag erbjuder och inte erbjuder.

Ibland har det tyvärr uppstått en konflikt inom mig när jag mot bättre vetande accepterat ett uppdrag som jag tidigt insett bara är ett sätt att helt enkelt få tyst på personalen och ett sätt för mig att tjäna pengar. Lite som "kom hit berätta för personalen att de ska veta hut, de är så besvärliga, så får du en slant!" En mardrömskund.

Då har jag känt mig som en hemlig agent i fiendeläger. Med en dold agenda att försöka bygga upp personalens självkänsla mot en diktatur! Ett samarbete där ingen part får sina behov uppfyllda.

Men jag ska inte ta sådana uppdrag mer. Om beställaren inte har ett salutogent, transformativt, och hälsobefrämjande tänkande i synen på ledarskap och medarbetarskap redan från början är det ingen idé.

Jag har insett något viktigt som också egentligen är självklart;

Jag ska själv välja. Inte bara bli vald. Ett dåligt uppdrag är inte värt allt guld i världen.
Antingen fattar uppdragsgivaren vad som behövs eller vill anstränga sig för att förstå. Eller inte.

Jag har lärt mig identifiera kunden jag vill ha och den jag absolut inte vill ha.

Om ovanstående innebär fler eller färre kunder framåt återstår att se. Mycket spännande!

Är Du en drömkund?

Välkommen att höra av Dig!
http://www.johanberger.com
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar