Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

fredag 28 februari 2014

Motivationsarbete inom vård & omsorg

Nyckeln till motivation och arbetsglädje inom vård & omsorg ligger i utvecklingen av individuell självkänsla och lustfyllda mål hos den enkilda medarbetaren eller ledaren.

Det spelar ingen roll hur stora insatser som läggs på fortbildning i värdegrund och uppdragsorienterade utbildningar om inte lusten och viljan att nå de målen finns hos medarbetare och ledare.

Genom att i grupp eller enskilt gå ner på individnivå kan vi hitta drivkrafterna som ger det vi vill se i organisationen.

Om fler organisationer var medvetna om att evidensbaserade mätningar ger olika resultat baserat på vad målet består i, skulle vi se mer glädje och motivation inom fler verksamheter.

Mina utbildningar ger resultaten organisationen vill ha.
Kort sagt. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och brukare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar