Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

lördag 15 februari 2014

Framgångsrika strategier

Att lyckas i arbete med personalgrupper är inte svårt. Att verkligen känna att vi har framgång är det svåra. En bra väg att gå är att ta reda på vad Ditt mål med ledarskapet är.
Framgång i arbete med personal kan vara olika saker beroende på vilket perspektiv och vilket filter vi ser igenom.
Säg tex att Din arbetsgivare är nöjd över att Du håller budgeten i personalomkostnader på en låg nivå. Lyckas Du med det blir Din arbetsgivare nöjd. Men blir Du?
Om det också är Ditt mål då kommer Du att känna att Du lyckats.
Men om Ditt mål är att få personalen att känna att De får alla typer av resurser de önskar Då har Du inte nått Ditt mål. Du kommer antagligen att känna Dig misslyckad även fast Du nått framgång.

Framgång betyder inget om Du inte känner Dig nöjd med den. Så ta reda på Ditt mål och lägg sedan upp strategier för att nå målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar