Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

fredag 10 april 2015

Vilka har knäckt koden

Ett framgångsrecept som är både enkelt och svårt när det gäller lärande i organisationer inom vård & omsorg är att balansera både reproduktivt lärande - att etablera och befästa rutiner och utvecklingsinriktat lärande - att bryta och byta etablerade rutiner. Att jobba med bägge lärandenivåer samtidigt.

I praktiken kan det innebära att det reproduktiva lärandet tar fokus på själva vårdarbetet gentemot mottagaren; vårdtagaren, brukaren, kunden, patienten medans det utvecklingsinriktade lärandet tar fokus i det kognitiva på grupp och individnivå det vill säga hur personalen; medarbetare och ledare kan tänka nytt och få mer positiva resultat i tex .sociala relationer i arbetet.

Det låter ju enkelt men av någon anledning väljer många organisationer inom både kommunala och privata aktörer att fokusera på endast ett lärande i taget. Eller ett insatsfokus per år.

Framgångsreceptet är ju att göra bägge samtidigt. Lite som med hälsa.
Hälsan bibehålls genom att både fokusera på det salutogena och det patogena.
Vi hälsobefrämjar genom motion, mat, glädje och gemenskap men vi upptäcker och tar också hand om det som inte är friskt, det sjuka genom kontroll och sedan åtgärd.

Vilka har knäckt koden?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar