Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

torsdag 9 april 2015

Din och andras förändringsprocess på jobbet

Reaktioner, rädsla, oförmåga och okunskap sätter ofta käppar i hjulet för förändring på jobbet.
Men det är en stor skillnad på reflexmässigt motstånd mot allt nytt och kritisk reflektion.

Om arbetsgivare och ledning kan lära sig att se skillnad på de två kan det finnas mycket resurser att hämta ur ett konstruktivt motstånd eftersom allt motstånd är inte per automatik behöver vara negativt utan kan vara ett tecken på att man ser och känner seriöst inför den kommande förändringen.

Ur ett individperspektiv skulle det kunna innebära att den som alltid av gammal vana motsätter sig något nytt behöver jobba med sin reaktion. Och den som är kritiskt reflekterande behöver förfina sina verktyg för att bli förstådd av sin omgivning.

Så fortsätt våga tala och lyssna.

Det är när det blir tyst vi ska börja oroa oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar