Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

söndag 5 april 2015

Reflektion i vård & omsorgsarbete eller socialt arbeteReflektionär att återspegla eller att vända tillbaka till något. Det handlar om att föra tankarna
tillbaka till, eller vända tillbaka till, något som man har tänkt tidigare. Man iakttar sig själv och sina
reaktioner och samtalar med sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser. (Bie 2009)
”Reflektion är en mänsklig aktivitet som innebär att vi återerövrar våra upplevelser funderar över
dom och bedömer eller utvärderar dom” (Lauvås, P.& Handal G. 2001s. 81)
När du reflekterar är det meningen att du ska betrakta dig själv ”utifrån” och bli medveten om och
uppmärksamma ditt tidigare tankesätt och att förändra det till ett mera grundläggande tänkande.


Tre faser(Lauvås, P.& Handal G. 2001s. 81)


1. Vi tar fram och undersöker det som hände

2. Vi återupplivar de känslor som detta gav upphov till

3. Vi bedömer upplevelsen eller erfarenheten på nytt
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar