Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 21 januari 2014

Personalen först

Många av de problem med vidhäftad (ibland men långt ifrån alltid, berättigad) kritik som riktas mot vård & omsorg och äldrevård i synnerhet skulle kunna åtgärdas och förebyggas genom utbildning i personlig utveckling för personalen. Medarbetare såsom ledare.
Idag görs investeringar i utbildning och fortbildning till stora delar i övergripande format som ska passa in och implementeras på hela organisationen och som går att evidensbasera och mäta. De önskade resultaten uteblir dock ofta. Här finns en tendens att missa det individuella perspektivet och de individuella förutsättningarna. Efter om-organisationer och strukturförändringar från arbetsgivaren, kan många i personalleden känna att de inte är med på tåget. Varken praktiskt eller känslomässigt.
Frustrationen återspeglas tyvärr i frontlinjen i arbetet med kunden/brukaren/patienten. Var ska den annars ta vägen när ingen verkar möta behoven för mig som individ och personal?

Genom att rikta utbildningsinsatserna till individnivå kan självkänsla och särskilda behov lättare nås.
Detta kan faktiskt göras i både stora och smågrupper och enskilt givetvis.

Insatser på personalen först, så kommer de problem vi ser idag att minska drastiskt.

Låter det för enkelt? Det enkla fungerar och vi ser det genom ökad trivsel och ett bättre samarbete på enheterna. Frågan är bara hur många arbetsgivare som vågar satsa mer på det.

Tack till Er vårdgivare & beställare som redan insett detta och som vågar!
Vi ses snart på en enhet eller verksamhet nära Dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar