Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

måndag 22 september 2014

Auktoritär eller auktoritet

Tänk att det fortfarande finns chefer som har en auktoritär ledarstil.
Själva tycker de säkert bara att de är tydliga och raka.
Men modernt ledarskap är inte en envägskommunikation.

"Förr i tiden" var det dock mycket vanligare med "management by fear".
Förmodligen valde vissa den hårda stilen eftersom det inte fanns någon vägvisning till alternativa ledarstilar.


Tur då att de allra flesta chefer idag söker efter ett nytt slags ledarskap.
Sökandet i sig är väldigt bra.

Att visa vägen i positiv feedback och positiv förändring utan tvärsäkerhet men med öppenhet.
.
För det är utforskandet av möjligheter snarare än problemlösningen som
är vägen framåt både för inspirerande medarbetarskap och hållbart ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar