Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 1 april 2014

Strenght Cards lift productivity

Här är ett tips på styrkekort för Dig som ledare att använda som start på tex ett personalmöte.

Kan verka banalt och på för låg nivå.

Men korten används även  i behandling och i terapeutiska samtal. Fungerar som en ingång till våra underliggande känslor.http://mareld.se/samtalskort/styrkekort-san-ar-jag/

Jag använder det själv ibland i olika sessioner där jag tror att det kan passa in.

Mycket användbart för att medarbetarna i gruppen ska kunna våga visa lite mer av sig själva.
Detta hjälpmedel kan skapa kreativitet och produktivitet, i en annars tyst grupp.
Dessutom är det roligt.

Prova Du med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar