Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 16 juli 2014

Organisationer är liksom garage och förråd fyllda av gömda skatter

Vi kan läsa i tidningar att våra garage, förråd, källare och vindar hemmavid är ofta välfyllda.
Saker värda en hel del pengar ligger gömda och glömda till ingen nytta.

Genom att lyfta fram sakerna och undersöka deras värde för att sedan matcha med andras behov kommer de till nytta för någon som letat efter just den saken eller verktyget.
Och det finns inte bara en nytta utan också ett ekonomiskt värde i att göra en inventering av allt outnyttjat.

Likadant tycker jag ibland att det är med organisationer och personal på arbetsplatser.

Kunskaper som inte kommer fram. Ofta för att vi inte tittar, letar eller frågar efter dem.

Genom att lyfta fram kunskap och innovativa idéer på individnivå, kan vi både tjäna pengar och utveckla verksamheter. Speciellt gäller det när det dyker upp behov av problemlösning. På både kort och lång sikt. Erfarenhetsbaserad kunskap går till spillo för att vi inte tänkt på möjligheten. Eller vågat tro på nyttan.

Ta till vara på den kompetens som finns även om den inte är dokumenterad på papper.

Kom ihåg att det kräver en platt, prestigelös och icke hierarkisk genomförandeplan.

Men hur ska det gå till?

Varför inte delegera inventeringsuppdraget till en medarbetare som vill kompetensutvecklas?

I höst kan Ni börja gräva efter guld och gömda skatter i just Er organisation!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar