Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

onsdag 23 juli 2014

Ledare inom vård & omsorg bör ha varit medarbetare

Personligen tycker jag att ledare inom vård & omsorg bör ha en bakgrund som medarbetare.

Alternativt att det ingår en introduktion i praktiskt arbete i medarbetar-rollen för den som ska bli chef.
Alla som lär sig köra bil vet ju att vi lär oss bäst från grunden. Med både teori och praktik.

Men då och då möter jag ändå ledare som aldrig någonsin har arbetat "på golvet". Det är en mindre bra situation. Ibland med konsekvenser som onödiga konflikter och missförstånd i kommunikationen.
Vilket kostar både pengar och energi och i värsta fall leder till oönskad personalomsättning.
Strategiskt personalarbete kan ha svårt att få fäste i alla led om det inte finns en helhetssyn.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen som medarbetare i vård & omsorg borde vara ett måste för den som sedan ska leda personal i den dagliga arbetsnära verksamheten på enheterna.

Det finns ett moment 22 inbyggt i rekryteringen av ledare.
Kraven på högskolepoäng ligger som ett hinder för dugliga befintliga medarbetare som vill pröva sin ledarförmåga. Och de som pluggat länge på högskolan har kanske inte hunnit arbeta inom vård & omsorg.

Därmed inte sagt att jobbet blir en dans på rosor för att medarbetarperspektivet finns med.
Men det kan bidra till en smidigare organisation och bättre nattsömn för många chefer.

Jag önskar att rekryterare inom HR tittar mer på detta inom en snar framtid.
Det verkar vara förbisett vid vissa tjänste tillsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar