Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 3 mars 2015

Utveckling och föreläsning för personliga assistenter

LSS-lagen trädde i kraft 1994. Personlig assistans är i det tidsmåttet mätt en ung bransch.
En del forskning har gjorts kring brukarens upplevelse av kvalitet, bemötande och relationer till assistansgivaren men nästan ingen forskning har haft utgångspunkten i de personliga assistenternas upplevda arbetsmiljö.
Jobbet som assistent är arbetsnära och mycket komplext och ställer stora krav på personliga egenskaper. Samtidigt är det många gånger ett genomgångsarbete vilket gör att de anställda ställer låga krav på sin arbetsmiljö.

Nu har jag tagit fram en föreläsning där assistenternas behov, verklighet och tankar står i fokus.
Välkommen att kontakta mig för bokning och referenser!

http://www.johanberger.com


   En motiverande föreläsning för personliga assistenter med Johan Berger

                        ”Från skitjobb till toppjobb”

                           Att arbeta och utvecklas som personlig assistent

Kategori: Utbildning/ Föreläsning 3 timmar, tema medarbetarskap.
Föreläsningen stimulerar till interagerande, självreflektioner och personlig utveckling i yrkesrollen.
Beställaren tillhandahåller lämplig lokal. Max 25 deltagare per föreläsning.
Från skitjobb till toppjobb - Att arbeta och utvecklas som personlig assistent

Förmånen att få vara ett nära stöd åt annan människa är givande, men det kan också vara svårt. Bilden av oss själva och den vi ska vara ett stöd för utvecklas, förändras och speglas över tid.
Vissa perioder kan yrket vara en stor utmaning.
Det går att själv påverka och bidra till en positiv utveckling i arbetsnära relationer.
Men vi behöver veta hur vi ska göra det! Framförallt behöver vi veta att det startar med oss själva.

 "Assistenterna var lyriska efter genomgången, de upplevde verkligen att de fick utvecklas och att Du öppnade nya dörrar och tankesätt om vad som var viktigt för dem i deras personliga utveckling”

Cesar Rodriguez, Enhetschef Ekerö Kommun 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar