Mr vård & omsorg

Mr vård & omsorg
Johan Berger är coach, föreläsare och handledare inom vård & omsorg

tisdag 12 maj 2015

Vilken ledarstil har Du?

Känner Du igen Dig, eller har Du en helt egen stil?

Coachande ledarskap


Får medarbetarna att hitta sina egna lösningar. Visar väg och alternativ. Stödjer individen i sitt eget utforskande av yrke och identitet.

Styrande ledarskap

Uppfattas ofta som en tydlig ledare som lägger vikt vid att definiera regler och roller. En ledare som kontrollerar och följer upp resultat. Använder sig främst av instruktion och struktur i sin strävan att göra sina medarbetare mer effektiva.

Transformativt ledarskap

Är ofta mycket bra på att förmedla både visioner och mål. Uppfattas som en visionär person med gott självförtroende. Ställer höga förväntningar på sig själv, andra och resultat samtidigt som han eller hon ger råd till andra och coachar dem.

Stöjdande ledarskap

Huvudfokus för denne ledare är att uppvisa respekt för sina kollegor och behandla dem med respekt. Verktygslådan består framförallt av uppmuntran, information och stödjande handlingar.

Karismatiskt ledarskap

Lägger vikt vid sin framtoning och har en fömåga att hålla inspirerande tal och framföranden. Är beredd att ta en risk för att uppnå sina mål. Denna ledarstil får gärna en klick trogna följeslagare runt sig.

Transaktionellt ledarskap

Ser till att berömma goda prestationer och ge belöning för goda arbetsresultat. Uppskattar och belönar hårt arbete samtidigt som han eller hon håller ett öga på standarder och regler. Griper oftast in först när något inte fungerar som det är tänkt.

Delegerande ledarskap

Personer med denna ledarstil frågar gärna andra om råd och ser till att delegera ut olika beslut och arbetsuppgifter. Lägger vikt vid att att all information ska tas fram och att alla möjliga alternativ övervägs noga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar